2015 genomförde Birgitta Thorslund och Niklas Strand vid Väg- och Transportinstitutet (VTI) en litteraturstudie. Syftet var att utreda vikten av att testa olika synförmågor för att säkerställa förutsättningar för säker bilkörning. Totalt inkluderades 128 vetenskapliga publiceringar i studien.

Resultaten bereder en översyn av internationella krav på synförmågan som ställs för privata bilförare. Vidare presenteras resultat uppdelat utifrån olika synförmågor där dessa beskrivs tillsammans med en översikt av sjukdomar som kan påverkar förmågan, vilka tester som finns och dess evidens, samt hur förmågan inverkar på säker bilkörning. Två tester lyftes fram utifrån dessa starka stöd i litteraturen och dessa var (1) kontrastkänslighet och (2) Useful Field of View.

Utifrån resultatet drogs slutsatsen att testning av synförmåga bör bestå av kompletterande tester, att de mest förekommande måttet på synskärpa inte är tillräckligt för att säkerställa säker bilkörning, samt att tester som inrymmer kognitiva aspekter kan komplettera bedömningen av synförmågan.

Läs hela rapporten HÄR

Populärt innehåll