Synbesiktningen – ett säkert hösttecken

Synbesiktningen är ett av optikbranschens säkra hösttecken. För fjortonde året i rad genomförde Synoptik i slutet av oktober den årliga aktiviteten tillsammans med Bilprovningen. Målet är detsamma som det alltid varit – att få till ett krav på syntest vid körkortsförnyelse. 

Text och foto Anders Ekhammar

När kunderna på Bilprovningen i Torslanda hade genomfört
ett syntest fick de fylla i en enkät med attitydfrågor rörande syn och trafik. 

I år besökte vi Göteborg och Bilprovningen i Torslanda för att bevaka Synbesiktningen. Det var en gråmulen förmiddag den 21 oktober och det var ganska lugnt på Bilprovningen när vi kom dit. Valentina Lazarevska, som till vardags arbetar på Synoptik Kungsgatan i Göteborg, stod och testade synen på en kvinna. När hon var klar satte vi oss för att prata en stund innan en ny kund till Bilprovningen dök upp för att besiktiga sin bil och just idag även få chansen att testa synen. 

– Jag har hunnit testat ett tiotal personer idag och glädjande nog klarade alla syntestet. Men vi vet av erfarenhet att alldeles för många ser för dåligt i trafiken och det är skrämmande, säger Valentina. 

Vårt samtal fortsatte med det självklara med att testa synen vid körkortsförnyelse, som sker vart tionde år, och att man egentligen borde testa synen oftare eftersom synen förändras gradvis.

– Det borde vara självklart att testa synen vid körkortsförnyelse. I många andra EU-länder finns krav på syntester, men inte i Sverige och vi som till och med arbetar med en Nollvision, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken – det går inte ihop tycker jag, säger Valentina.

Det är just det här som Synbesiktningen har arbetat för de senaste fjorton åren: krav på syntest vid körkortsförnyelse. Siffrorna har sett likadana ut år efter år. Var tionde bilist kör med olagligt dålig syn, vilket betyder att de inte skulle fått ett lämplighetsintyg till körkort med den syn de har. 

Representanter från Optikbranschen och Bilprovningen har träffat trafikutskottet och infrastrukturministern, de har låtit politiker köra bil med nedsatt syn för att visa hur dåligt närmare 700 000 bilister ser på vägarna. De har fått prata om syn och trafik på bästa sändningstid i TV ett flertal gånger – men inget har ännu hänt. Då ska man också ha med att närmare nio av tio bilister vill se en lag om syntest. 

– Trafiksäkerheten på våra vägar är avhängig såväl säkra fordon som säkra förare. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Argumentet att det skulle vara krångligt eller svårt att genomföra syntester på bilister håller inte Synoptik med om.

– Det är ju hos en optiker som syntestet genomförs när man ansöker om lämplighetsintyg för körkort. Det här syntestet borde fungera precis på samma sätt, systemen finns och det hade varit enkelt för alla optiker att genomföra det här för att öka säkerheten i trafiken, säger Marielle Wernoltz, Marketing Manager på Synoptik. 

Synoptik och Bilprovningen fortsätter att genomföra Synbesiktningen varje höst när förutsättningarna är som tuffast för många bilister. Regnet och mörkret gör det ännu svårare att se och är synen inte tillräckligt bra från början kan det bli riktigt farligt under de mörka månaderna. 

– Att se i mörker när man kör är en utmaning. Det ställer höga krav på synen och koncentrationen för att vara en säker bilist. Det är starkt oroväckande att närmare 700 000 bilförare kör med olaglig syn vilket motsvarar en synskärpa som är sämre än den som tillåts när man ansöker om körkort, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik och som har arbetat med Synbesiktningen i flera år.

Så jag lämnar Torslanda och Göteborg, glad över att de som testats där under förmiddagen såg tillräckligt bra, men lite bekymrad över att så många bilister ändå ser alldeles för dåligt i trafiken. Kanske är det sista gången som Synbesiktningen genomförs, kanske kan en ny regering ta det beslut som krävs för att öka säkerheten i trafiken. Kanske är fjorton år av tydliga siffror tillräckligt övertygande.