Synbesiktning för trettonde året i följd

Under oktober infaller Världssyndagen, då WHO uppmärksammar synhälsan runt om i världen. I samband med det inleds Synbesiktningen 2021, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet med initiativet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning och vikten av att synas i trafiken.

Närmare 30 000 bilister har under tolv års tid medverkat i Synbesiktningen. Varje år visar undersökningen att cirka tio procent, motsvarande cirka 650 000 bilister i Sverige, har olaglig syn vilket innebär att de inte skulle klara dagens synkrav vid ansökan om körkortstillstånd.

Synbesiktningen 2021, som blir den 13:e i ordningen, genomförs den 5-31 oktober. Då är alla bilister välkomna till någon av Synoptiks 145 butiker för att gratis testa om man har en syn som är tillräckligt bra för att köra bil. Samtidigt erbjuder Bilprovningen självtest av synen med syntavla på samtliga sina 97 stationer runt om i landet. Dessutom kommer medarbetare från Synoptik att finnas på utvalda stationer hos Bilprovningen den 15 oktober.

– Att se bra vid bilkörning är avgörande för att skapa en säker trafikmiljö som kan bidra till att nå den nollvision som regeringen beslutat ska styra trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Många länder har obligatoriska synkontroller i samband med att man förnyar sitt körkort, men inte Sverige. Att mer än 650 000 bilister kör med olaglig syn anser vi vara bevis nog för att det behövs en kontroll av synen vid körkortsförnyelse så snart som möjligt, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

En säker och trygg trafik bygger på många komponenter – allt från kvaliteten på vägen och bilens kondition till förarens förutsättningar samt medvetenhet.

– Sedan 55 år finns ett regelverk för när och hur ofta bilen ska besiktas för att kontrollera att den är trafiksäker. Lika självklart borde det vara att regelbundet besikta förarens syn och förutsättningar att köra säkert, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.