Stipendieregn i november

Vid Sancta Lucia Gilles årliga sammankomst i november delades, traditionsenligt, fyra stipendier ut till optiker med särskilt intressanta forskningsprojekt.

Jenny Roth har tilldelats 10 000 kronor ur Sancta Lucia Gilles Kontaktlinsstipendium
för forskning kring infektioner i ögats främre segment, framför allt keratiter. Övergripande mål är att utforska ögats normalflora och undersöka kontaktlinsers eventuella påverkan samt kartlägga de vanligaste patogener och deras känslighet mot antibiotika

Ida Nilsson har tilldelats 5 000 kronor ur Sancta Lucia Gilles Stipendiefond
att användas i ett forskningsprojekt som bemöter patienter under injektionsbehandling för exsudativ åldersrelaterad maculadegeneration AMD

Anna Svärd har tilldelats 5 000 kronor ur Sancta Lucia Gilles Stipendiefond
för att fördjupa sina kunskaper i speciallinser för att hjälpa patienter med diagnoser och ögonsjukdomar

Johan Hedström har tilldelats 10 000 kronor ur Sancta Lucia Gilles Forskningstipendium Hans Lindskoogs Minne för presentation av studie om livskvalité hos individer med Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). Studien ämnar hjälpa till med förståelsen av hur LHON hos insjuknade/anlagsbärare påverkar livskvalitén

”Sancta Lucia Gille är en hedersloge och har till ändamål att sammanföra optikerkårens kvinnor och män och yrket närstående personer för att inom Gillet befordra ett gott kamratskap med särskilt aktgivande på optikeryrkets fromma och framtida bestånd”, skriver gillet på sin hemsida. Gillet instiftades av bröderna Otto Ahlström, Oscar Bergman och Halvar Sjögren i december 1939.