SOLF siktar på optikmässa i februari 2022

Två gånger har SOLF tvingats flytta Optikmässan på grund av det rådande pandemiläget. Men nu satsar leverantörsföreningen framåt och planerar för en mässa i början av februari 2022. Ryktet om mässans död är med andra ord överdrivet.

En av de branscher som drabbats extra hårt av coronapandemin är fysiska mässor och event. Restriktionerna har gjort det omöjligt att genomföra arrangemang som bygger på att många människor träffas samtidigt på ett och samma ställe. Flera företag i branschen har tvingats lägga ner eller gå i konkurs.

I oktober förra året försattes Bra Mässor, som under de senaste åren anlitats av SOLF för att organisera Optikmässan i Kista i konkurs. En missuppfattning om att det var själva Optikmässan som kastat in handduken började spridas. Men så är alltså inte fallet.

– Ända sedan vi nåddes av nyheten om Bra Mässors konkurs har vi arbetat intensivt med att hitta en ny samarbetspartner, säger Johan Carlius, ordförande i SOLF. Vi har nu skrivit ett avtal med företaget At Event Sweden AB, som har många års erfarenhet av att göra olika typer av event och mässor.

I kravspecifikationen på den nya samarbetspartnern fanns bland annat att arrangören har ett modernt tänk och resurser att genomföra en mässa där man exempelvis kan kombinera det fysiska mötet med digitala delar, samt att addera mervärden utöver vad som varit brukligt på de traditionella inköpsmässorna.

– Branschens behov av en inköpsmässa är tydlig men vi måste hänga med i utvecklingen.  Vi har på senare tid sett nya behov i branschen, och mässan är en del i att utveckla branschen. Vi ser mycket fram emot att leverera en ny Optikmässa där mötet mellan människor står i centrum och där vi adderar mervärden utöver de vi är vana vid på en traditionell inköpsmässa. Det räcker inte att köra på i gamla hjulspår utan vi behöver addera saker som gör att besökarna tycker att det är mödan värt att ta sig till mässan, säger Johan Carlius. Det kan handla om saker som var mässan hålls, utbildning, workshops eller samarbeten med aktörer som inte finns i vår bransch men som kan tillföra kunskap och skapa nytta.

Även om de digitala möjligheterna är i stort fokus just nu är huvudspåret att basen för mässan är fysisk.

– Det digitala kan vara ett supplement men inget går upp mot det fysiska mötet i en relation, säger Johan Carlius.

Att SOLF nu väljer februari 2022 som mässmånad beror delvis på att man vill hitta ett så ”coronasäkert” datum som möjligt, men det finns också andra skäl att flytta mässan från augusti till januari.

– Augusti fungerar bra som kick-off för branschen men tidigt februari är en mer naturlig tidpunkt ur ett inköpsperspektiv, säger Johan Carlius.