Smarta glasögon bedömer körhälsan

Hur skicklig är en bilist när det gäller att fatta snabba, säkra beslut i myllret av skyltar, signaler och medtrafikanter? Svaret sitter i ögonrörelserna och dem kan man mäta och utvärdera med smarta glasögon och artificiell intelligens (AI). Robotforskaren Ravi Chadalavada från Örebro har tagit fram en unik lösning som kan hjälpa läkare bedöma äldre personers körhälsa – och det på ett helt objektivt sätt.

Text Olle Bergman

Det började med att Ravi Chadalavada blev lite avogt inställd till en svensk körskollärare. Han, som lärt sig köra i Indiens myllrande storstadsmiljöer där tusen saker händer samtidigt, fick ett påpekande: ”Du vrider inte tillräckligt mycket på huvudet när du kör.” På uppkörningen måste man nämligen avläsa trafikmiljön på ett sådant sätt att trafikinspektören ser det – annars blir man kuggad, och då blir det inget svenskt körkort.
– Jag tyckte det lät lite märkligt när han sa det, säger Ravi Chadalavada. När jag senare körde upp blev jag godkänd utan en enda anmärkning. Men då hade jag redan fått idén om att det här borde kunna gå att bedöma helt objektivt med hjälp av ögonspårningsteknik.

Ravi är nämligen doktorand vid Örebro universitet, närmare bestämt vid Mobile Robotics and Olfaction Lab. Tillsammans med forskarkollegerna studerar han”bi-directional intention communication in Human-Robot Interaction”.

– Vad det handlar om är att en robot kommunicerar sina avsikter till människorna omkring den och att den i sin tur förstår människornas avsikter. På så sätt uppstår en smidig interaktion mellan robotar och människor.

För att förstå principen kan man tänka på den snabba ögonkontakt som vi människor tar när vi möts i en korridor. Ska du eller jag vika till vänster … eller till höger? Svaret sitter i blicken.
– Vi i forskargruppen försöker hjälpa robotens AI att avläsa vart personen framför den riktar blicken. När två människor möts i en trång passage kan situationen ibland bli lite förvirrad – något sånt vill man inte ska hända när en människa möter en automatiserad gaffeltruck.

För att robot och människa ska kunna kommunicera måste den senare bära glasögon försedda med kameror som kontinuerligt mäter ögonrörelserna och skickar data till en koordinerande AI. Inspirerad av körskollärarens kommentar kunde Ravi snart visa att sådana glasögon är utmärkta för att analysera en persons interaktion med trafikmiljön; därmed var konceptet QT-PIE (uttalas cutie pie) fött. Det utläses ”Quantitative Tool for Practical Driving Improvement and Examination” och är alltså ett AI-baserat system för att bedöma en persons bilkörning – dels om personen uppfattar skyltar, signaler och medtrafikanter, dels om personen håller sig till trafikreglerna. Detta kräver naturligtvis att även bilen är försedd med kameror som fångar upp allt som sker omkring den.

– AI:n kan avläsa hur väl föraren förstår trafiksituationen och om han eller hon följer reglerna. Det är som en elektronisk trafikinspektör eller körskollärare. 

Den tillämpning av QT-PIE som ligger längst fram är projektet Dash. Här undersöker Ravi och teamkollegerna hur QT-PIE skulle kunna användas inom sjuk- och hälsovården för att hjälpa vårdpersonal förstå hur patienters hälsotillstånd påverkar deras körförmåga. Dash bedrivs i samarbete med geriatriska avdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro, Trafikverket, Statens väg- och trafikforskningsinstitut, samt två trafikskolor. Just nu väntar man på det etiska godkännandet för att sätta igång kliniska tester.

– Läkarna är väldigt entusiastiska över den här tekniken. Det är en obekväm situation för dem när de överväger att säga till en patient att det är dags att sluta köra bil. Nu kan de istället säga: ”Jag misstänker att din bilkörning påverkas av din hälsostatus. Låt oss pröva QT-PIE som gör en helt objektiv bedömning.”

Idén som Ravi kläckte den dagen efter körlektionen har lett till nästa idé, och nästa … Han ser möjliga tillämpningar för myndigheter, trafikundervisning, biltillverkare, försäkringsbolag och så vidare. Just nu deltar man i ett inkubatorprogram för innovativa startups i Silicon Valley där man får både lärdomar och positiv uppmärksamhet. Av patentskäl är det svårt att prata fritt om detaljerna kring tekniken, men Ravi tror att en kommersiell produkt skulle kunna se dagens ljus inom några år.

– Det här sättet att automatisera bedömningen av hur väl en person kör bil har aldrig utforskats förut. Jag är verkligen spänd på vart tekniken kommer att ta oss, och jag vill gärna fortsätta utforska området. 

Vilken betydelse tror du att Dash kommer att få?
–Jag tror att utbildning och bedömning av körförmåga kommer att gå till på det här sättet i framtiden. Det innebär ett stort steg framåt när det gäller effektivitet och noggrannhet, och det kommer att spara mycket resurser, inklusive tid och pengar. (I Sverige resulterar cirka 55 procent av de praktiska körproven i ett misslyckande idag.)

Är Sverige en bra plats för projekt av denna typ?
– Sverige är en fantastisk plats för teknisk innovation; man ligger åratal före till exempel Indien. Man har ett bra system som uppmuntrar folk till att vara kreativa. Genom att enskilda individer slipper ta personliga risker, kan de istället ta större affärsmässiga risker. Det är lätt att förstå varför Sverige är med på listan över de mest innovativa länderna i världen.