Sklerallinser med ny kunskap

Optometridagarna närmar sig med stormsteg, det är verkligen en inspirerande helg med en blandning av många områden inom optometrin. Samma blandning blir det inte här eftersom båda artiklarna handlar om sklerala kontaktlinser. Att ha olika områden som varje vetenskapsdel handlar om är ett val vi gjort för att öka innehållet i artiklarna. Både kontaktlinser och främre segment är ett område som återkommer här med jämna mellanrum, strängt taget alla optiker idag arbetar med båda dessa områden och det är områden som är viktiga för alla våra patienter. 

Den första artikeln handlar om en av orsakerna till disigheten som kan uppstå fram på eftermiddagen vid användning av sklerala linser om inte vätskan för bakre tårlinsen byts ut. Det är en riktigt intressant artikel med viktigt innehåll för alla. Den andra artikeln handlar om Steven Johnsons syndrom och om användandet av sklerala linser som ett alternativ för behandling av torra ögon. Båda dessa visar på ett av de områden inom optometrin som optiker bör kunna men som allmänheten kanske inte har full kontroll på att vi kan.     

Att ge allmänheten information om och insikt i optikers kunskap är något som de flesta av oss jobbar på, men för att få ut denna information till alla krävs ännu mer effektivitet från oss inom branschen. Tänk om 2019 kan bli det året när de flesta i allmänheten får upp ögonen för att optikeryrket är ett medicinskt yrke och inte endast handlar om mode, hantverk och teknik.  

Men en viktig fråga att ställa i sammanhanget är förstås: måste alla kunna allt? Eller är det så att vissa optiker är bättre på hantverket, andra på mode och andra på den medicinska delen? Alla delar är viktiga men: nej, alla kan inte kunna allt.  Även den medicinska delen inom optometrin är idag ett så stort område att det är svårt att täcka allt.  

Från och med i år är det möjligt att av Optikerförbundet ansöka om att få en verifierad kompetens inom olika optometriska områden, de kommer sedan finnas synliga på Optikerförbundets hemsida. Kompetenserna som kommer kunna ansökas om redan under våren är Diabetes screening, Orto-K linser och Speciallinser. Fler ämnesområden kommer efterhand och instruktioner hur du går tillväga för att söka dessa kommer finnas på Optikerförbundets hemsida. Under Optometridagarna ges mer information om detta. 

I slutet av förra året gjorde förbundet en förfrågan till er angående ämnen på SOFEP-kurser som önskas på olika orter. Kursen om att undersöka barn med neuropsykiatriska problem som ADHD och autism verkar intressera många, detta är under planering. Önskemål har kommit om förklaringar till förkortningar och ord som används i artiklarna, vi gör ett försök här, även om det inte är så mycket förkortningar denna gång. 

Catarina Ericson
OPTIKs vetenskapsredaktör

ARTIKEL 1

Allvarligt torra ögon med kombinerade mekanismer
är involverade i ögonens följdsjukdomar vid SJS/TEN i kroniska stadier 

Sammanfattning Catarina Ericson

Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och dess allvarligare variant, toxisk epidermal nekrolys (TEN), är sjukdomar i hud och slemhinnor. Efter att skadorna av akutstadiet sänkts, kvarstår allvarliga synfel och kraftigt torra ögon med okulära följder. Vid akuta stadiet uppträder okulära komplikationer hos 77 procent av SJS/TEN patienter. I fall med pseudomembranbildning och / eller epiteldefekter ökar risken för okulära följder. Bland 13 bilder som vi fick från SJS / TEN-patienter i kroniskt skede visade sig förlusten av hornhinnepitelceller och svår påverkan på meibomkörteln vara de vanligaste sjukdomarna. Svårt torra ögon vid SJS innehåller tre viktiga mekanismer: (1) vattenhaltig tårbarhet, (2) minskad vätbarhet av hornhinnans yta och (3) ökad avdunstning. Överkänslighet hos SJS patienter underskattas ofta när menisken först observeras, eftersom punctum är stängd på grund av ärrbildning eller operation. Hos SJS-patienter med svårt torra ögon leder torrheten till en oerhörd ögonvärk, och instabil tårfilm i samband med torra ögon leder till försämring av synen. För behandling av torra ögon vid SJS är det viktigt att undertrycka kronisk inflammation på ögonytan uppnå okulär ytstabilisering. Sklerala kontaktlinser, liksom de nyutvecklade limbalstabila kontaktlinserna, förbättrar patientens synskärpa och minskar symptomen relaterade till svårt torra ögon. Ytterligare studier och nya terapeutiska metoder behövs för att behandla torra ögon på ett bättre sätt hos patienter med SJS/TEN.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2722581&resultClick=1

ARTIKEL 2

Leukocyter i bakre tårlinsen är associerade med dippen av visus på eftermiddagen hos bärare av sklerala kontaktlinser

Sammanfattning Catarina Ericson

Dippen av visus på eftermiddagen är ett vanligt klagomål hos bärare av sklerala kontaktlinser (ScCL), mekanismen och orsaken till detta är okänd. Syftet med denna undersökning var att förstå sambandet mellan visusdipp på dagen, okulära leukocyter och ScCL-tillpassningskaraktäristika. Personerna anlände för en klinisk undersökning och hade då burit ScCLs i minst fyra timmar. ScCL avlägsnades och insidan tvättades med fosfatbuffrad saltlösning (PBS). Ögonen tvättades därefter med PBS. Saltlösningen samlades upp och leukocyter isolerades och räknades, följt av bedömning med flytande cytometri. Prover från postlinsens tårflöde färgades med fluorescerande antikroppar för att detektera leukocytfördelningar. Trettionio ögon från 19 fulltids ScCL-bärare inkluderades och 46 procent uppgavs ha dimmigt visus på eftermiddagen. I genomsnitt var antalet uppsamlade leukocyter från ScCL-insida större än antalet leukocyter som utvanns från ögontvätten (P <0,02). Leukocyter, som domineras av neutrofiler, förekommer hos scl-bärare i tårlinsen, och i synnerhet hos bärare med större ScCL-corneal clearance har högre odds att märka eftermiddagsdis.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2717216&resultClick=1