Sara har levt hela sitt liv med glaukom

Sedan födseln har Sara Lynard haft problem med sina ögon. När hon bara var ett par månader gammal opererades hon första gången, då för grå starr. Under uppväxten drabbades hon också av glaukom. Operationerna och behandlingarna har sedan dess avlöst varandra men ändå är det en strålande och glad 26-åring som kom till Synoptik i Ystad en dag i april.  

Text Anders Ekhammar  |  Foto Marit Lasson

Sara Lynard  är här för att lära sig mer om hur optiker kan hjälpa personer som har diagnosen glaukom, med exempelvis tryckmätning, olika typer av linser och anpassade glasögon mot ljuskänslighet. Hon ska använda kunskapen för att kunna ge bra svar på frågor som hon själv får från andra som drabbats. Hennes förhoppning är att kunna stötta andra och sprida budskapet om vikten att så tidigt som möjligt hitta tecken på glaukom och på så sätt kunna hinna bromsa utvecklingen.

Allt började med att Sara för två år sedan startade ett Instagram-konto som hon döpte till @GlaukomSara. Hon ville själv ha något att se tillbaka på och minnas. Hon har haft ambitioner att skriva dagbok i omgångar och även försökt att blogga. Men inget har passat henne. När bilden i stället kom i fokus och orden mer kunde beskriva bilden fastnade hon för Instagram. Med tiden har hennes konto växt och ambitionen att bara göra det för sig själv har förändrats till att idag vara ett forum för människor med glaukom och deras närstående.

– Det är helt fantastiskt. Så många som engagerar sig, ställer frågor och delar erfarenheter – vi hjälper alla varandra. De flesta är i min ålder men det är även många föräldrar till barn med glaukom som söker svar på hur de kan stötta och hantera sitt barns sjukdom. Ibland är det riktigt rörande att läsa alla fina texter som skrivs. Kan vi tillsammans bara hjälpa någon förälder i kampen mot glaukom har vi gjort något. Men det viktigaste är nog att sprida ordet om att verkligen göra synundersökningar kontinuerligt och göra de undersökningar som krävs för att kunna upptäcka glaukom så tidigt som möjligt. Då kan man många gånger bromsa utvecklingen och man slipper operera bort ett öga eller förlora synen helt, säger Sara Lynard.

Idag har Sara en ögonprotes och på det andra ögat har hon cirka 25–30 procent kvar av synen. Oron över att bli helt blind lever hon med varje dag, men hon har hittat sätt att hantera den i vardagen. Det krävdes mycket hjälp att komma dit men idag säger Sara att hon känner sig själv och sjukdomen bättre och blir inte lika orolig när smärtan kommer eller trycket i ögat ökar. Ögonprotesen fick hon som 16-åring när ena ögat inte gick att rädda. Hon var i en period i livet som var svår för henne. Hon skulle börja gymnasiet, ville vara som andra och känna sig fin.

– Det var nog den jobbigaste tiden. Jag var rädd, ledsen och orolig. Jag ville bara smälta in bland alla andra. Den ständiga oron är alltid närvarande och jag har bättre och sämre dagar. De sämre dagarna vet jag att nära och kära är extra viktiga för mig. Just nu bor jag tillsammans med ett par tjejkompisar i en villa i Malmö, ett litet mysigt kollektiv. Här finns det alltid någon att prata med om man behöver stöttning men det finns också utrymme att dra sig tillbaka om man vill vara ensam. Det uppskattar jag verkligen, säger Sara.

Glaukom är en lömsk sjukdom som är svår att upptäcka på egen hand innan sjukdomsförloppet gått långt. Idag finns det inga sätt att bota sjukdomen utan enbart bromsa förloppet, därför är det avgörande att upptäcka den i tid. I samband med Världsglaukomdagen ville Synoptik lägga extra fokus på sjukdomen och belysa att det inte bara är något som drabbar äldre. Därför tog de kontakt med Sara och föreslog ett samarbete där de tillsammans skulle hjälpas åt att sprida kunskap om glaukom till både yngre och äldre.

– Cirka 200 000 svenskar har glaukom. Ungefär hälften av dem beräknas dock vara omedvetna om att de har ögonsjukdomen. När vi såg Saras konto på Instagram slogs vi av hennes engagemang och smittande energi. Hennes arbete med att sprida kunskap och hjälpa andra som drabbats av glaukom är beundransvärt och vi ville hjälpa henne att nå ut till en större målgrupp, säger Lottie Funck Ekelund marknadsdirektör på Synoptik.

Sara tillsamman med Thomas Hall, optiker på Synoptik som specialiserat sig på glaukom.

Idag är Sara på besök hos Synoptik i Ystad för att träffa magisteroptikern Tomas Hall. Tomas är specialiserad inom glaukom och ska idag göra en utökad synundersökning på Sara för att prova ut nya läsglasögon.

– När man träffar kunder som är medvetna om att de har glaukom är det viktigt att man har ett samtal om sjukdomen och personens livssituation för att kunna hjälpa till och ge de bästa rekommendationerna. Om vi upptäcker tecken på glaukom hos en kund som inte är medveten om att hen eventuellt har sjukdomen remitterar vi vidare till ögonläkare som sedan avgör vilken behandling som ska sättas in. Det blir enklare för ögonläkaren att bestämma behandling när vi har gjort våra förundersökningar och kan skicka med historik över tid. Vår undersökning gör också att patienten inte behöver stå i kö för att göra dessa mätningar inom sjukvården, vilket kan korta vårdköerna, säger Tomas Hall. 

Optiker på de flesta stora kedjorna gör idag en så kallad utökad synundersökning och omfattar ögonbottenfotografering, tryckmätning, synfältsmätning och styrkekontroll. Det är fler olika moment i undersökningen som tillsammans ger en helhetsbild och ett bedömningsunderlag för om behov finns att träffa en ögonläkare eller inte. Något som sparar vården mycket tid.

– Jag är verkligen imponerad. Det är väldigt modern teknik och hög klinisk kompetens. Det är så spännande att se hur ögat ser ut ”inuti” och väldigt värdefullt att kunna få så mycket information om mina ögon. Jag visste att det var viktigt att kolla sin syn kontinuerligt men nu när jag varit här förstår jag verkligen vilken kunskap som finns och vilka möjligheter det öppnar för många med glaukom. Att exempelvis mäta trycket på ett enkelt sätt kan lugna de flesta som lider av glaukom, säger Sara.