Rivstart i Göteborg för optikerprogram

Från Kalmarsund till Göta Älv – Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet är numera en utbildning som sträcker sig från kust till kust. Med start denna höst pluggar nu över 60 studenter tillsammans via fjärrundervisning mellan Kalmar och Göteborg. OPTIK tog tåget västerut under sensommaren och var med när terminen tog sin början.

Text och foto Olle Bergman

Pauline Johansson, prefekt vid Institutionen för medicin och optometri, berättar om utbildningen och vad studenterna har att vänta sig under de första veckorna.

– Vi körde igång med kickoff den 24–25 augusti, sen började undervisningen direkt veckan efter. Alla studenterna på programmet rivstartade med kurserna Synundersökningsmetodik 1 och Optik för optiker 1, säger Anna-Maria Lingvall, universitetsadjunkt på Institutionen för medicin och optometri vid Linnéuniversitetet och biträdande programansvarig. 

Under de första månaderna höll man till i provisoriska lokaler, men under november blir de nya undervisningslokalerna klara. Dessa innefattar tio synundersökningsrum samt föreläsningssalar med modern teknik för fjärrundervisning. Den officiella invigningen sker med pompa och ståt den 22 november.

Linnea Hagesjö och Hilda Bergqvist, nöjda studenter.

Ett nytt campus i väster kan tyckas vara ett steg rakt ut i det okända, men Anna-Maria Lingvall och hennes kolleger oroar sig inte i onödan. Både strukturellt och kulturellt bygger man vidare på det man har i Kalmar. Mycket av undervisningen sker nu parallellt via fjärrundervisning, till exempel att en salsföreläsning i Kalmar streamas till studiekamraterna i Göteborg och vice versa, medan all klinisk undervisning sker på respektive campus. Lärarnas synsätt är att alla studenter tillhör samma klass.

Läs vidare i tidningen