Plastneutrala linser till svenska konsumenter

CooperVision har inlett ett samarbete med den sociala entreprenören Plastic bank för att göra de endagslinser som distribueras i Sverige plastneutrala.

För varje kartong av CooperVisions endagslinser som säljs i Sverige, köper CooperVision credits som finansierar insamling, bearbetning och återanvändning av allmänt plastavfall som motsvarar vikten av den plast som används i företagets endagslinser, blisterförpackningar och ytterkartonger.

Plastmaterial som riskerar att hamna i haven samlas in, återvinns och återförs till den globala försörjningskedjan via Plastic Bank. Insamlarna får betalt för det material som de samlar in och tack vare detta har de möjlighet att köpa grundläggande förnödenheter som livsmedel, bränsle, skolavgifter och sjukförsäkring.

– Liksom många andra företag arbetar CooperVision kontinuerligt med hållbarhetsfrågor. Under de senaste åren har vi jobbat med att bygga en hållbar tillverkning och verksamhet, med fokus på de områden där vi kan göra störst skillnad, säger Kristian Alexandersson, Head of Marketing Nordics på CooperVision. 

– Plast spelar en viktig roll för att vi ska kunna leverera hygieniska och sterila kontaktlinser, och det är viktigt för oss hur den plasten hanteras. Initiativet att göra alla endagslinser i Sverige plastneutrala är ett innovativt inslag i CooperVisions hållbarhetsarbete som ger oss möjlighet att göra skillnad – för haven och för oss alla.

– Plastic Bank stärker det förnybara samhället samtidigt som livet förbättras för plastinsamlarna. Tillsammans med CooperVision gör vi det möjligt för optikerbranschen att påverka miljö, samhälle och ekonomi på ett positivt sätt, säger David Katz, grundare och vd för Plastic Bank. 

Forskning visar att hållbarhet blir en allt viktigare fråga för konsumenterna och att de bryr sig om hur plasten hanteras. I en undersökning som beställdes av CooperVision 2021 ansåg 85 procent av linsanvändarna att det är viktigt att hålla plast borta från haven. 88 procent av linsanvändarna skulle välja en plastneutral kontaktlins framför en jämförbar icke-plastneutral lins, under förutsättning att båda rekommenderades av en optiker.

I Sverige ingår samtliga av CooperVisions endagslinser i initiativet för plastneutralitet, inklusive MyDay®, clariti® 1 day, MiSight® 1 day, Live®, Proclear® 1 day, och Biomedics® 1 day. Ingen anmälan krävs för vare sig optiker eller slutkund – det räcker med att förskriva eller använda linserna för att delta.

– Plastneutralitet är inte slutpunkten, utan ännu en milstolpe i CooperVisions strävan att fortsätta påverka miljön i positiv riktning. Och vi ser fram emot att samarbeta med optiker och linsanvändare i denna strävan. Genom att helt enkelt förskriva och använda CooperVisions endagslinser kan vi göra skillnad – tillsammans, säger Kristian Alexandersson.