Patriks hörna

Kan en butikschef ha rätt att ta del av en remiss, även om denne inte är optiker, eftersom att hen är verksamhetsansvarig?

Ja, men behörighet till journalhandlingar däribland remisser inräknat styrs av syftet snarare än ens titel. I regel krävs det att man är en del av vården av en patient för att det ska vara motiverat eller att syftet är för att uppfylla ett krav som kommer utifrån en lag eller föreskrift.

För att ta ett exempel så kan det ha skett en avvikelse och verksamhetschefen behöver i sitt arbete ta del av journalhandlingar för att utreda den.

PATRIK MALTBORG