Patriks hörna

Har patienten rätt till sin journal?

Måste en optikbutik lämna ut resultatet av en synundersökning eller receptet till en patient? Har patienten alltid rätt att få ut all information som finns om hen i patientjournalen?

När en optiker utfört en synundersökning räknas det som hälso- och sjukvård och då följer kravet på att föra journal. Patienten har i princip alltid har rätt att få ta del av sin egen journal, detta kan ske genom en journalkopia eller genom att läsa på plats. 

Huruvida ett recept på glasögon eller linser kan lämnas ut beror på vad undersökningen har kommit fram till och om man är klar med en ordination. Men även om någon ordination inte utfärdats har patienten rätt att få ta del av vad som står i journalen.

Det är dock fortfarande vårdgivaren som äger själva journalen och en patient kan inte kräva att journalen raderas eller att noteringar ska ändras. Med det följer även ansvaret att säkerställa tystnadsplikten och att om uppgifterna ska överföras elektroniskt att de görs på ett säker sätt.

PATRIK MALTBORG