Patrik Maltborg: Viktigt att göra rätt med skyddade personuppgifter

Jag har fått en del frågor kring vad som gäller vid skyddade personuppgifter och vad vi behöver tänka på i sammanhanget?

Ett behov av skydd kan gälla både patienter men också medarbetare. Det är därför viktigt att ha lokalt anpassade rutiner kring detta och utgå utifrån de egna förutsättningarna. Jag tar upp några generella punkter nedan men det är viktigt att fördjupa sig om behovet finns så att handläggningen blir korrekt utifrån de rådande omständigheterna.

• Patienter ska visa en handling från Skatteverket att de har skyddade personuppgifter.
• Även om de har skyddade personuppgifter ska de kunna legitimera sig.
• Det ska tydligt framgå i till exempel journalen att det rör sig om en person med skyddade personuppgifter, så att alla som ska hantera uppgifterna förstår att det rör sig om ett särskilt förfarande.
• Bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer, uppgift om närstående, foto eller till exempel uppgifter om var patienten befinner sig i vården eller kommer att befinna sig vid planerade besök får inte lämnas ut. Däremot får uppgifter lämnas ut på patientens egen begäran.

Om det är så att vi är i behov av att skicka brev till en person med skyddade personuppgifter kan det ske genom Skatteverkets förmedlingsadress.
1. Lägg det brev som ska förmedlas i ett kuvert.
2. Klistra igen kuvertet och ange fullständigt personnummer på kuvertet.
3. Ange din avsändaradress på baksidan.
4. Lägg kuvertet i ett ytterkuvert som adresseras till:
Skatteverket
Box 2820
403 20 Göteborg
5. Du kan skicka flera olika brev i samma ytterkuvert.
6. Skatteverket kan ha meddelat en annan särskild förmedlingsadress till personer som har skyddad folkbokföring. Använd den särskilda adressen i detta fall.
7. Du kan skicka flera brev i samma ytterkuvert. Frankera sedan det yttre kuvertet och lägg det i en brevlåda.