Patrik Maltborg svarar på dina frågor

Behöver vi ha särskilda rutiner för att återkalla en kund?

Ja, verksamheten ska ha de rutiner som behövs för att kunna bedrivas med hög patientsäkerhet.

I takt med att vi gör fler och fler mätningar hamnar vi oftare i en situation där ett resultat av en mätning är ett gränsfall och behov av en upprepad mätning uppstår, innan ett beslut fattas för hur resultatet ska slutgiltigt ska tolkas.

Ta ögontryck som exempel. Det är inte ovanligt att trycket är gränsfall och en andra mätning kan vara avgörande för huruvida en remiss ska skrivas.

Det är inte ovanligt att en uppföljande mätning planeras, kanske i samband med att patienten hämtar sina glasögon eller kommer in på nytt. Här uppstår en risk för att saker kan falla mellan stolarna och den andra mätningen uteblir med påföljden att vi inte alls tar ställning till att remittera eller inte. Kvar har vi ett gränstryck som vi inte tagit ställning till och en patient som vi eventuellt kommer träffa först efter några år. Risken återfinns vid flera andra arbetsmoment som fynd på ögonbotten, utfall på synfält mm. 

Verksamheten behöver därför identifiera arbetsmoment där ni ser att behovet av uppföljning finns eller kan uppstå, och utarbeta praktiska rutiner för att säkerställa att ni når hela vägen fram. Vilken personal är inblandad? Hur säkerställer ni kommunikationen mellan personal? Var ska det noteras i journalen? Ska en ny tid bokas? Hur får optikern veta att det finns ny information att ta ställning till när en kompletterande mätning skett?

I Optimera finns det en rutinmall att ta ställning till. Den syftar till att säkra upp arbetet kring hur verksamheten arbetar med återbesök och uppföljning.


Patrik Maltborg