Optometridagarna – där snackisar skapas

Optometridagarna är inte bara platsen där man lär sig de viktiga vetenskapliga nyheterna – det är även här som yrkets och branschens stora ”snackisar” skapas.  Den 2–3 september möttes 900 deltagare Kista för vidareutbildning, utbyte och diskussion.

Text och foto Olle Bergman

Årets tema var ”Optometri i förändring” – något som inte minst fångades upp av diskussionen som avslutade den första dagen. Det var nämligen då som professor Rune Brautaset – ordförande i Optikerförbundet och en av Optometridagarnas stora eldsjälar – gick igenom de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen och vad de innebär för optikeryrket. 

– I föreskrifterna görs det väldigt tydligt att vi representerar ett legitimationsyrke och att vi omfattas av de bestämmelser som gäller mer allmänt för landets hälso- och sjukvårdspersonal”, sa Rune Brautaset. Det innebär att vår verksamhet från och med nu lyder under en mer generell lagstiftning.

De nya föreskrifterna, som träder i kraft den 1 januari 2024, är utåt sett ett anspråkslöst dokument på bara två sidor. Men dess innehåll skapar i princip en ny yrkesroll för optiker i vården. Borta är det fyrkantiga ”det här får du göra, och det här får du inte göra”-tänkandet. Istället blir det optikerns egen uppgift att hitta en tydlig roll i sjukvårdssystemet, att lita på sitt professionella omdöme samt att skapa sig en klar uppfattning om vad den personliga kompetensen innefattar. Det innebär bland annat att man oftare måste ha modet att inte belasta sjukvården med sådant som kan hanteras i butiken. Det handlar även om att man kan behöva skriva fler remisser till optikerkolleger som har fördjupad kompetens inom olika områden.

Föga förvånande ställdes det massor av frågor från publiken – både under denna programpunkt och under paneldebatten som följde på temat Shared Care. Många undrade bland annat över det här med att utbildade assistenter bistår optikern att samla in underlag för optikerns bedömning – något som gjorde att debatten stundtals blev riktigt passionerad. OPTIK kommer att fortsätta bevaka frågan i kommande nummer.

Årets Optometridagar satte – inte helt oväntat – nytt rekord med nästan 900 deltagare, inräknat utställarna. 

Läs fler rapporter från optometridagarna i tidningen!