Optometridagarna 2-3 september 2023

Varmt välkomna!

Äntligen är det Optometridagar igen. Årets dagar har vi valt att kalla ”Optometri i förändring” och med det syftar vi i första hand till den nya Optikerföreskriften som kommer börja gälla från den 1 januari 2024. Vi kommer därför att under lördagen ha ett pass där vi enbart diskuterar nya föreskriften och vad den kommer betyda för oss, men förskriften kommer även tas upp i de efterföljande paneldiskussionerna.

I övrigt så kommer dagarna, precis som de senaste åren, vara indelade i olika teman. Lördagen inleder vi med två pass kring främre segment. Efter lunch berör vi temat sport och syn innan vi tar oss ann föreskriften och paneldiskussioner. Lördagens avslutas, i vanlig ordning, med Svenska mästerskapen i optometri.

Söndagen inleds med bakre segment och fortsätter med sklerala linser och binokulärseende. 

Nytt för i år är att vi drar igång var workshopsserie ”Kom igång med”. Här kommer vi ta upp olika undersökningstekniker och behandlingar. Tanken är att dessa ska ges under kommande åren för sedan att bytas ut med nya aktuella ämnen anpassat efter behov.

Allt som allt ett spännande program som rör ögats alla delar samt aspekter viktiga för vår kliniska vardag. Vi har även i år ett rekordstort antal utställare. Tillsammans lovar detta gott för att vi ska få fantastiska dagar i Kista med kompetensutveckling, nyheter från utställare samt möjlighet för mingel med nya och gamla bekanta i branschen.

Vi ses i Kista.

Rune Brautaset
Ordförande

Program, föreläsare, debattörer finns i det nya numret av Optik!