Optikerns uppgift är att bidra till bra hälsa

2,2 miljarder människor i världen har en synskada eller synnedsättning. För en miljard av dessa hade det varit möjligt att förhindra skadan eller så har skadan ännu inte åtgärdats. 

– Det är dags att ögonhälsa blir en del av den basala hälsovården. 
Det säger Sandra Block, professor emeritus vid Illinois College of Optometry i USA, när hon inleder årets upplaga av Specsavers stora Clinical Conference. 
– Årets konferens handlar om behovet av ögonhälsa, ge exempel på vad vi optiker kan göra lokalt och nationellt men också att inspirera oss alla i vår fantastiska bransch att bidra till människors hälsa, säger Pauline Schenk, ansvarig för kompetensutvecklingen inom Specsavers i norra Europa. 

Statistiken över situationen i världen när det gäller ögonhälsan finns i Världshälsoorganisationens rapport “The world report on vision” som kom ut 2019. Sandra Block var en av rapportförfattarna. 
– Det är samhällsekonomiskt lönsamt för världens länder att identifiera synnedsättningar och åtgärda dem, säger Sandra Block.
Ett annat problem som World report on vision tar upp handlar om torra ögon. 
– Det är ett betydande problem som inte behandlas eller upptäcks. Att upptäcka torra ögon borde vara ett kärnuppdrag för för optiker, säger Sandra Block. 

Marko Lukic, ögonläkare vid Moorfields ögonsjukhus i London, ser digitala verktyg som en bra hjälp för optiker att möta sina patienter. 
– Det är inte bättre än att mötas i verkligheten, men jag kan ställa samma diagnoser i en virtuell undersökning som när jag träffar en patient fysiskt. Särskilt när det kommer till att undersöka diabetesretinopati bland diabetiker är det en bra lösning, säger han. 

Digitala verktyg kan också användas för att dela information. Pauline Schenk lyfter fram både möjligheten att låta en ögonläkare göra en ytterligare bedömning av en patient över länk och att optiker och ögonläkare delar med sig av undersökningsresultat. 

Rune Brautaset, ordförande i Sveriges Optikerförbund och professor i optometri vid Karolinska institutet i Solna, fortsätter diskussionen om samarbete under den andra konferensdagens paneldiskussion. 
– Jag vill se en delad omvårdnad. En optiker som upptäcker en misstänkt ögonsjukdom bör följa upp den patienten till dess att det går att ställa en diagnos. Då är det dags att remittera patienten till en ögonläkare. En optiker bör också ha ansvaret för uppföljningsbesök. Det skulle spara samhället många dyra sjukhusbesök, säger han. 
Han efterlyser fler optiker som stödjer varandra och väcker förvåning med en erfarenhet från St Eriks ögonsjukhus i Stockholm. 
– För några år sedan var omkring 30 procent av de patienter som sökte akut ögonvård under fredagseftermiddagar och lördagsförmiddagar presbyoper. De trodde att de hade en ögonsjukdom när de började se suddigt, säger Rune Brautaset.
Han menar liknande situationer går att förebygga genom att optiker informerar sina patienter vad som kan komma att hända med deras syn i framtiden och att dessa förändringar bäst behandlas av en optiker.  
– Visar vi för patienterna vilken kompetens vi har så lär de komma tillbaka till oss i stället för att vända sig till andra, säger Rune Brautaset. 

Tine Alvaer, chef för norska Synsinformasjon, tar nedstängningen av optikerbutiker i Norge under coronapandemin som ett exempel på okunskap om vad optiker gör. 
– Regeringen verkade inte veta att vi arbetar med hälsovård. När vi förklarade det för hälsodepartementet fick optikerbutikerna öppna igen, säger hon. 

Pauline Schenk påpekar att en optiker behöver lära varje patient något nytt om deras ögon under ett optikerbesök som den inte visste innan. 
– Det lyfter fram vår professionalitet och kunskap, säger hon. 
Efter konferensen är Pauline Schenk nöjd. 
– Vi har diskuterat hur optiker kan spela en större roll inom ögonvården genom att samarbeta med ögonläkare och allmänläkare på orten där man själv är verksam. Vi har också lyft fram hur viktiga ögonen är för hälsan. Vi optiker ska vara stolta över vårt arbete. På Specsavers betonar vi särskilt att ögonvård av högsta kvalitet ska vara tillgängligt för alla till ett överkomligt pris. 

JOHAN FLANKE