Optikern behöver samarbeta för att ta en större roll i ögonvården

Specsavers Clinical Conference 2021

När 2,2 miljoner människor har en synnedsättning eller en synskada och när antalet människor med myopi ökar behövs optikern. Och den optikern behöver samarbeta med andra optiker och med ögonläkare för att bli en del av en samlad ögonvård. Det är några av de budskap som fördes fram under årets upplaga av Specsavers Clinical Conference.

1 100 personer inom optikbranschen samlades 4 och 5 oktober till två kvällar med digitala seminarium på temat om hur optiker kan spela en större roll inom ögonvården.

– En optiker behöver samarbeta med alla, på orten där den är verksamhet, som arbetar med våra patienter och kunder inom ögonvården, säger Pauline Schenk, ansvarig för kompetensutveckling inom Specsavers i norra Europa.

Under flera seminarier behandlas frågan om närsynthet, myopi.

– 2050 kommer hälften av jordens befolkning att vara närsynta, säger Sandra Block, en av författarna till Världshälsoorganisationens rapport World report on vision och professor emeritus vid Illinois College of Optometry.

Att låta barn vistas mer utomhus är ett sätt för att förebygga närsynthet och att använda mjuka fokala linser kan vara en sätt att bromsa utvecklingen av närsynthet bland barn.

– Kontaktlinser kan ges till barn utan risk för framtida komplikationer, säger Ivan Nisted, universitetslektor vid Optikerhögskolan i danska Randers.

Lyndon Jones, chef för kanadensiska Centre for Ocular Research & Education, berättar om den senaste utvecklingen vad det gäller linser. Det handlar om en elektronisk lins med ett litet batteri som kan mäta ögontryck och screena ögat och linser som kan medverka till att behandla ögonsjukdomar.

För att optikerns roll inom ögonvården ska växa menar flera personer under konferensen att optiker behöver visa och berätta om vad de kan.

– En optiker behöver lära varje patient något nytt om deras ögon under ett optikerbesök som den inte visste innan. Det lyfter fram vår professionalitet och vår kunskap, säger Pauline Schenk.

LÄS MER
I nästa nummer av Optiks tryckta upplaga (utgivningsdatum 18 november) kommer ytterligare fördjupande artiklar från konferensen.

Specsavers Clinical Conference 2021 arrangeras varje år av Specsavers och är öppen för alla i optikbranschen. Den som vill kan ta del av av seminarierna och panelsamtalet i sin helhet på Viewpoint.

​​https://viewpoint.online/talks/category/clinical-conference-2021/?utm_source=viewpoint&utm_medium=banner&utm_campaign=industry-communications&utm_content=cf

Ta del av rapporten “World report on vision”.
https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570