Omställning pågår, hela tiden

Så skulle man kunna uttrycka sig om samhället just nu och detta på grund av ett virus som påverkar hela världen.  Även vårt arbete påverkas mycket och diskussioner sker på sociala medier om hur vi ska skydda oss i vårt arbete. Det är frågor som, ska vi använda handskar? Eller ska vi använda munskydd? Arbetsgivare kommer ut med riktlinjer hur arbetet ska utföras och myndigheter kommer ut med ny information och rekommendationer hur vi ska bete oss. Allt beror på hur smittspridningen sker och det finns olika teser om det. En viktig fråga för oss som optiker och optometrister är också hur ögonen påverkas.  Där kommer frågor som om tårvätskan är smittbärande eller är det så att man kan bli smittad om virus kommer in i ögonen och vilka får konjunktivit vid Covid19, det är svårt att hitta svar på dessa frågor. Därför ser denna del lite annorlunda ut än normalt, det är en vetenskaplig artikel och en hemsida där jag försöker leda er in på bra länkar i dessa tider. Hur tidningar får länka vidare mellan varandra finns reglerat och därför ligger länken här till en sida inom EU.

I detta nummer handlar den första artikeln om konjunktiviter och om en konjunktivit kan upptäckas vid möten online som via forum och sociala medier. Den artikeln är passande nu när många ska arbeta hemifrån så mycket som möjligt så att till och med webkameror har blivit en bristvara för i butikerna.   

Den andra texten är inte en vetenskaplig artikel utan länk till ICR Ophthalmology Center Barcelona. Denna sida länkar till många bra sidor även utanför EU. För även om det inte finns några granskade artiklar om Covid 19 så finns det mycket information att hämta. Längst ner på denna sida finns en länk som heter Important Corona Updates for Ophthalmologist. Det är en informativ sida från American Academy of ophthalmology och den uppdateras kontinuerligt om vad som är viktigt att veta. Vi ska tänka på att denna är skriven för ögonläkare så allt är inte relevant för oss, men det är alltid bra att veta nya upptäckter. Det finns en hel del om konjunktiviter, både att det är vanligt och ovanligt. En intressant film finns där från CNN där en sjuksköterska på ett boende berättar om förändringarna som hon upplevt hos de boendes ögon som fått Covid 19. På denna sida tas även tankarna på behandling med chloroquine and hydroxychloroquine upp. Går vi sedan tillbaka till https://icrcat.com/en/coronavirus-and-conjunctivitis/ så finns även länk till The Lancet och här kan man fastna för här kommer ny information och kommentarer från läkare och forskare om Covid 19 hela tiden, som tur är rör inte allt ögonen.  Frågor till dessa artiklar finns som vanligt på optikerförbundets hemsida de är benämnda som nr 3. Information om kurser som är planerade kommer efterhand.

Catarina Ericson

Artikel 1

Kliniska mönster av åldersspecifika säsongskonjunktiviter och upptäckt av dessa online på Twitter, blogg, forum och kommentarer på sociala medier.

Introduktionen är informativ och metod och resultatdelarna mycket intressanta. Slutsatsen är spännande, tänk om Sociala medier kan få en ny uppgift också. 

Länk https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2672932&resultClick=1

Text nr 2

Coronavirus och oftalmologi

Rekommendationen är att läsa hela sidan först, sedan går ni tillbaka och följer de olika länkarna. Detta kan göras flera gånger nya uppdateringar kommer hela tiden.