Ökat fokus på kliniska kunskaper

Optikerprogrammet på Karolinska Institutet, KI, får från och med i höst en delvis ny inriktning. En uppdaterad utbildningsplan med ett ökat fokus på klinisk kunskap har nyligen antagits av universitetsledningen. Syftet med förändringen är att bättre spegla den förändring optikeryrket genomgått de senaste åren.

– Yrket förändras och vi har sett ett behov av att anpassa kursinnehållet utifrån hur det ser ut på den arbetsmarknad studenterna kommer till, säger Marika Wahlberg Ramsay, programdirektor för optikerprogrammet på KI. Vi vill gärna ligga i framkant och det är viktigt att utbilda för framtiden.

Under flera år har det blivit allt tydligare att optikerkompetensen har stora förutsättningar att spela en större roll i den allmänna hälso- och sjukvården. Sjukhus och primärvård har öppnat upp för samarbeten med optiker och på en del håll anställs optiker på klinikerna. Ett exempel på hur dessa samarbeten kan se ut beskrivs i detta nummers bilaga inför Optometridagarna, se sid 20.

Kompetenskraven på de optiker som vill arbeta när hälso- och sjukvården är höga och ställer nya krav på innehållet i utbildningen.

”De kommer att få träffa många fler patienter på vår klinik för att i slutet av utbildningen uppnå en hög analytisk förmåga samt tolka och ta beslut kring refraktion, remisser och bedömning av ögonhälsa.”

Den nya utbildningsplanen innebär att studenterna får en mer klinisk inriktning där synfält, fundusbedömning, OCT, glaukom, binokulärseende , kontaktlinser, torra ögon med mera kommer vara i fokus. 

– Det ligger i linje med hur vi tror vad framtidens optiker kommer behöva kunna, säger Marika Wahlberg Ramsay. 

Målet är också att studenterna, tidigare i utbildningen ska bli duktiga på att refraktionera.

– De kommer att få träffa många fler patienter på vår klinik för att i slutet av utbildningen uppnå en hög analytisk förmåga samt tolka och ta beslut kring  refraktion, remisser och bedömning av ögonhälsa.

Att KI ger grundutbildningen en mer klinisk inriktning kommer sannolikt välkomnas av de studenter som söker till programmet. En tydlig trend bland dem som avslutat grundutbildningen de senaste åren är önskan att kunna arbeta mer kliniskt i yrket och att man därför efterlyst en tydligare inriktning mot just detta.

För arbetsgivarna, särskilt de stora optikkedjorna, är förändringen också välkommen. I stort sett hela branschen präglas av ett ökat intresse att ta ett större ansvar för kundernas hälsa och erbjuda mer avancerade synundersökningar än som tidigare varit möjligt.

Micke Jaresand