Ögonläkare vill samarbeta med optiker

En klar majoritet av svenskarna planerar att vända sig till ögonmottagningen på ett sjukhus eller till sin vårdcentral om de får problem med sina ögon, även om besvären inte är akuta. Det visar rapporten ”Kolla ögonen!” från Specsavers och Synskadades Riksförbund. 

I rapporten presenteras en opinionsundersökning, som visar att 48 procent av svenskarna i första hand skulle ta sig till en vårdcentral om de skulle få något besvär med sina ögon som inte är akut. 15 procent svarar att de skulle vända sig till ögonsjukvården, medan bara 31 procent svarar att de skulle besöka en optiker vid en sådan situation. 

– Legitimerade optiker är utbildade för att upptäcka förändringar i ögat som rör såväl synfel som eventuella sjukliga tillstånd. Det gör att optikernas kunskap kan användas för att minska belastningen på sjukvården, säger Erik Ryderberg, optiker och klinisk chef på Specsavers. 

Han vill att legitimerade optiker ska ses som en del av vårdkedjan inom ögonvården.– Legitimerade optiker kan göra en första bedömning och avgöra vilka som faktiskt är i behov av att träffa en ögonläkare eller inte, säger Erik Ryderberg.

Han får medhåll av Bo Andersén, ögonläkare hos Capio Ögon i Göteborg: 
– Optikerna har en viktig roll i ögonvården. På grund av bättre tillgänglighet och god kompetens kan det vara klokt att i första hand vända sig till en legitimerad optiker snarare än till vårdcentral eller ögonklinik vid besvär som inte är akuta. Det kan göra väntan på vård kortare för alla, säger han. Undersökningen i rapporten “Kolla ögonen!”Kantar Sifo ställde ett antal frågor till ett statistiskt säkerställt urval om 1 064 personer som intervjuades via webben under perioden 21-24 maj 2021. Resultatet av opinionsundersökningen presenterar Specsavers och Synskadades Riksförbund i rapporten “Kolla ögonen!”.

Ladda ned rapporten här:

https://via.tt.se/data/attachments/00615/7aaf7de4-6f45-4429-bd6b-61e69d3d4c71.pdf