Vetenskap 1: Nytt år med lättnader

Vad skönt det känns att äntligen se en ljusnande framtid. Efter två år av pandemi, smittspridning och restriktioner går vi nu mot ett år med lättnader på alla håll. Men vi kommer säkert fortsatt få en del avbokningar med väldigt kort varsel, det har blivit en vana att inte vara ute bland andra när man har symptom av olika slag, fast det kommer nog lättas på efterhand också. Nu kommer i stället frågorna om hur vi ska bete oss med de olika skydden, behöver munskydd och visir användas?  Kommer skyddet på biomikroskopet eller kassadisken få vara kvar? Det är angenäma frågor att ta ställning till, för min del kommer skydden på instrumenten och bänkar få vara kvar det har blivit en vana att arbeta med dem. Munskydd och/eller visir kommer också att finnas kvar och användas vid patientnära arbete precis som rekommendationerna är för hälso- och sjukvårdspersonal, att arbeta patientsäkert, smittspridningen är inte över ännu. Mer information om dessa rekommendationer finns i utskicket från Optikerförbundet. Munskydd är bra att använda och kommer säkert finnas kvar hos oss optiker i framtiden också. De senaste två åren har lärt allmänheten mycket om smittspridning och det är bra att ta vara på den kunskapen. Det kan skydda oss från många onödiga virusattacker och sjukdomar även i framtiden, ingen kommer tycka att det är konstigt med munskydd när vi är riktigt nära patienterna eller kommer de kanske kräva det. Förhoppningsvis har ändå pandemin fört något gott med sig.      

Artiklarna i detta nummer har temat glaukom och är publicerade i år. Den första artikeln har undersökt hur ögats intra-okulära tryck påverkas av ögats geometriska värden. Det är en stor studie där flera tusen personer har ingått och den har pågått under många år. Innehållet i artikeln är viktig för alla oss optiker som arbetar kliniskt. I denna artikel kan påpekas att förkortningen ACA inte står för det vi vanligtvis associerar denna förkortning med utan Anterior Chamber Angel, främre kammarvinkel.  Artikel nummer två handlar om binokulärseendet och crowding vid glaukomskador. Denna artikel går lite djupare in med att mäta crowding även parafovealt.  Båda dessa artiklar är riktigt intressanta och ju mer vi optiker kommer in på kliniskt arbete desto viktigare är det att ha ny och fördjupad kunskap inom de medicinska områdena.

Vi får hoppas att de fysiska mötena snart kan vara igång igen för det är trevligt att träffas fysiskt, men när inte det har fungerat eller om det inte passar med resor är distansutbildningar bra. Just nu under två veckor pågår Optikerförbundets webbaserade SOFEP-kurs Att skriva och hantera remisser. Den kommer erbjudas en gång till under våren. Håll koll på hemsidan när du svarar på frågorna till dessa artiklar, de annonseras där som vanligt. Ett annat sätt är de kurser som ges som en mix av både webb och fysiska möten. En sådan är KI´s glaukomkurs på 7,5 hp som snart är klar, examen närmar sig. Är du vidareutbildad optiker så anmäl dig till denna kurs, den ger uppfräschning och nya rön inom glaukomområdet och då är du kvalificerad för att registreras under särskilda kompetenser för Glaukom.  

CATARINA ERICSON

Artitel 1

Intraokulärt tryck och dess relation till okulär geometri:
Resultat från Gutenberg Health Study

Denna artikel är kort och väldigt lättläst, rekommendationen är att läsa hela denna för en bra helhet av hur ögats delar påverkar IOP.

Sammanfattning:
SYFTE. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan intraokulärt tryck (IOP) och ögonens geometri.
METODER. Gutenberg Health Study är en befolkningsbaserad kohortstudie i Mainz, Tyskland. Studiedeltagare genomgick en omfattande oftalmologisk undersökning Non contact tonometri, objektiv refraktion, optisk biometri och Scheimpflugavbildning av det främre segmentet vid den första 5-års uppföljningsundersökningen (2012–2017). Multivariabel linjär regressionsanalys utfördes för att bestämma associationer av IOP och geometriska parameter för det mänskliga phakiska ögat, nämligen central hornhinnetjocklek (CCT), korneal krökning, främre kammardjup (ACD), linstjocklek och axiell längd. Dessutom var förhållandet mellan IOP och den främre kammarvinkelns (ACA) bredd analyserats.
RESULTAT. Det var 6640 deltagare med phakia som ingick i denna tvärsnittsanalys. Genomsnittlig IOP var 14,8 ± 2,9 mm Hg in höger öga och 14,9 ± 2,9 mm Hg i vänster öga. IOP ökade med högre CCT, större bakre segmentlängd, högre ålder (alla P < 0,001), tjockare lins (P = 0,003) och kvinnligt kön (P = 0,05), medan ACD inte var associerad med högre IOP. IOP ökade med en smalare ACA i univariabel analys (P < 0,001), men inte i justerad analys i ämnen med öppen vinkel.
SLUTSATSER. IOP-värden är relaterade till ögongeometri, vilket visas i denna populationsbaserade studie på kaukasiska försökspersoner. Således är kunskap om ögats arkitektur en viktig faktor vid mätning av IOP. Longitudinell utvärdering kommer att analysera om några av dessa parametrar också är riskfaktorer för utveckling av glaukom.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2778318&resultClick=1

Artikel 2

Binokulär Asymmetrisk Crowding vid glaukom
och brist på binokulär summering av crowding

Introduktion och resultatdelarna är riktigt intressanta. Slutsats och diskussion är viktig för att se hur författarna har analyserat sitt resultat.

Sammanfattning:
Glaukom är förknippat med progressiv förlust av retinala ganglieceller. Här undersöktes effekten av glaukomskador på monokulär och binokulär crowding i parafoveal syn. Vi undersökte också binokulära summeringen av trängsel för att se om crowding lindras under binokulärt seende.
Studiedesignen inkluderade 40 individer med glaukom och 24 åldersliknande normala kohorter. För varje person bestämdes storleken på crowdingen av omfattningen i trängselzonen. Trängselzonsmätningar gjordes binokulärt med parafovealt synfält. För en undergrupp av glaukompatienter (n = 17) mättes även trängselzonen monokulärt för vart och ett öga.
RESULTAT. Våra resultat visade, jämfört med normala kohorter, att individer med glaukom uppvisade betydligt större trängsel – utvidgning av trängselzon. Dessutom observerade vi också en brist på binokulär summering, binokulär crowding bestämdes av det bättre ögat. Därför gav våra resultat inte bevis som stöder binokulär summering av crowding vid glaukomsyn.
SLUTSATSER. Våra resultat visar att crowdingen förvärras i parafoveal syn vid glaukom och binokulärt asymmetriskt glaukom verkar inducera binokulärt asymmetrisk crowding. Dessutom har bristen på binokulär summering för crowding observerats i glaukomsyn i kombination med avsaknaden av binokulär summering som rapporterats i en tidigare studie om normal frisk syn stöder uppfattningen att crowding kan börja tidigt stadier av visuell bearbetning, åtminstone innan processen för binokulär integration tar plats.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2778313&resultClick=1