Nytänkande optikföretag fick stipendium

Försäkringsbolaget Svedea har utnämnt Binokel AB i Kiruna till mottagare av Småföretagarstipendiet 2023. Grundarna Daniel Niemi och Christian Ekhorn får utmärkelsen för sin envishet och mod samt en stor dos engagemang och entreprenörskap.

Småföretagarstipendiet 2023 fick totalt 1 097 ansökningar och Svedeas jury vittnar om en hård kamp i toppen, konkurrensen var stenhård. Till slut enades man om det unga bolaget Binokel som tillhandahåller optikertjänster både på distans och via hembesök samt butiker i Kiruna, Nordmaling och Luleå genom varumärket Niemis Optik i Norrland.

– Service och butiker minskar på landsbygden och det är ofta svårt att locka kompetens till mindre orter, något som skapar ett alltmer ojämlikt samhälle. Det var något Daniel Niemi och Christian Ekhorn tog fasta på när de drog igång sin verksamhet i optikerbranschen. Genom att tänka utanför de traditionella ramarna kring kundperspektiv och kundnärhet har de lyckats göra ett viktigt hälsoområde tillgängligt även på landsbygden, säger Jonas Nilsson, chef företag direktaffär på Svedea.

Nu tänker Daniel och Christian vidareutveckla verksamheten med stipendiets hjälp.

– Vi brinner för att ge tillbaka ett av de viktigaste sinnena som människan har, nämligen synen. Att vi verkligen blev Svedeas småföretagarstipendiat år 2023, det har betytt väldigt mycket för oss, säger Christian Ekhorn, Binokel AB.

– Enkelhet ligger oss varmt om hjärtat och vi har tagit som uppgift att förenkla för kunderna. Här kommer stipendiet att hjälpa oss att utveckla både hembesöksdelen och distansoptikerverksamheten – så att vi får rätt kompetens på rätt plats med hjälp av digitala verktyg, säger Daniel Niemi, Binokel AB.