Ny professur på Linnéuniversitetet

Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar har fått en ny professor i optometri. António Filipe Teixeira Macedo utsågs i början av februari. Professuren innebär ett stort erkännande av optikerutbildningen i Kalmar.

– Den nya professuren innebär att optometrin nu kan stå som en egen disciplin. Vi kommer till exempel att ha optometri vid Linnéuniversitetet som huvudområde för studier på avancerad nivå. Snart kommer masterexamina, liksom de nuvarande kandidatexamina, att ha optometri som huvudområde för studierna, säger den nyutnämnda professorn.

– En professor har både rätten och ett ansvaret att ge råd till ledningen med en mer auktoritär röst än vi haft tidigare. Jag arbetar redan med programkoordinatorer för att fortsätta erbjuda högkvalitativ, evidensbaserad utbildning genom alla program relaterade till optometri som ges vid Linnéuniversitetet.

António kommer fungera som mentor och aktivt bidra till att utveckla kvalifikationerna hos nuvarande och framtida föreläsare, lektorer och docenter inom optometri. 

– Dessutom kommer jag att arbeta för att öka synligheten och inverkan av optometri inom universitetet och samhället i stort, säger han.

António har arbetat på Linnéuniversitetet sedan 2016 med undervisning av optikerstudenterna. En roll som nu kommer att förändras.

– Det nya jobbet innebär mer handledning och mer tid för diskussion med interna och externa aktörer om utvecklingen av undervisning och forskning. Jag handleder för närvarande två doktorander (fyra redan färdiga), men jag hoppas att jag snart kommer att ha ytterligare fyra. En annan av mina högsta prioriteringar är ett aktivt samarbete med kollegor på Karolinska institutet, Optikerförbundet och Optikbranschen, säger han.

Hur känns det då att ha blivit professor?
– Att bli professor väcker fram för allt två viktiga känslor. För det första känner du att ditt engagemang inom området har fått ett formellt erkännande. För det andra väcker det en känsla av ökat ansvar gentemot nuvarande och framtida generationer av studenter och yrkesverksamma. Den akademiska världen är grunden för ett ämnesområdes rykte, och att sitta högst upp i den akademiska hierarkin innebär att jag har ett ökat ansvar för optometrin som helhet, säger António.