Ny behandling mot glaukom testas i stor svensk studie

Glaukom är den vanligaste orsaken till obotlig blindhet. Nu väcks dock ett hopp för de cirka 200 000 svenskar som lider av sjukdomen. I en planerad stor svensk studie testas en helt ny typ av behandling – vitamin B3. Studien har stöd av Ögonfonden. 

Den form av vitamin B3 som ska användas i studien är nikotinamid.

– Det som är bra är att det är väl beprövat och kan användas direkt. Det behöver inte genomgå lika omfattande kliniska prövningar som nya läkemedelskandidater annars måste, säger Pete Williams, forskarassistent vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Nikotinamid har testats i en liknande, betydligt mindre studie med väldigt lovande resultat. Bland dem som fick nikotinamid var det färre vars syn försämrades än i kontrollgruppen som fick placebo, det vill säga verkningslös behandling. Dessutom förbättrades synen till och med hos flera personer i nikotinamidgruppen. Detta trots att glaukom hittills setts som obotlig eftersom det handlar om att synnerven och näthinnans nervceller skadas och dör. 

– Men kanske är det så att nervcellerna under en tid inte är döda, utan bara ”medvetslösa”, och att man under denna tid kan rädda dem, säger Pete Williams.

Förr trodde man att orsaken till glaukom var ett förhöjt tryck i ögat. Nu anser man att trycket istället bara är en riskfaktor, precis som stigande ålder och ärftlighet. Vad den egentliga orsaken är vet man inte. Trots att inte alla med glaukom har ett ökat tryck i ögat är ändå behandlingen olika sätt att sänka det.