Nu bör riskprofiler skapas för myopi

Årets Clinical Conference hölls på Quality Hotell Globen i Stockholm. Cirka 350 besökare var på plats och runt 460 hade signat upp sig för att följa dagen online. 17 utställare fanns att besöka på utställningsytan. Här följer en sammanfattning av några av föreläsningarna.                                                                

Text Ida Iwdal

Kartikeyan Baskaran är senior lektor på Linnéuniversitetet föreläste om myopibehandling och hur man identifierar barn med myopi. Vi ser en global epidemi där närsynthet i vissa delar av världen ökar lavinartat. I Asien kommer åtta av tio barn bli närsynta och det beror troligtvis på för lite dagsljus och utomhusvistelse i kombination med att de börjar skolan i tidigare ålder och därmed har mer närarbete tidigt. I Skandinavien är det endast tio procent som är närsynta, vi vistas mer utomhus och får därmed naturligt dagsljus. Vi börjar skolan senare och på förskolan är barnen ofta ute stora delar av dagen, forskningen har visat att utomhusvistelse är väldigt viktigt för att minska risken för närsynthet. Två timmar om dagen kan minska risken för att utveckla närsynthet med 20 procent. 

Lyssnarna fick en grundläggande förståelse för utvecklingen av närsynthet, undersökningsmetoder och praktiska behandlingsmetoder. Föreläsningen gav insikter i hur en riskprofil skapas. Baskaran gick även igenom en konkret checklista för undersökning och gav tydliga råd om behandlingsformer och uppföljning. 

Fler rapporter från Clinical Conference i tidningen