Nio av tio bilister vill se krav på reflexer i mörker

Synbesiktningen 2019, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, vill visa vikten av att se och synas för en säkrare trafikmiljö. Undersökningen visar alarmerande siffror där över 65 procent av bilisterna i Sverige svarat att de upplever svårigheter att se bra vid mörkerkörning. Men bilisterna menar att samtliga trafikanter har ett ansvar, hela 87 procent vill se ett lagkrav för gångtrafikanter att bära reflex när det är mörkt.

Enligt Synbesiktningen, som genomfördes den 17–20 oktober 2019 kör över 700 000 av Sveriges bilister med olaglig syn.

Ansvaret för en säker trafikmiljö ligger också hos gångtrafikanterna.

I undersökningen uppger 65 procent av bilisterna att de dessutom ser sämre vid mörkerkörning. Många bilister menar dock att ansvaret för en säker trafikmiljö även ligger hos gångtrafikanterna. Endast åtta procent av gångtrafikanterna använder reflexer i trafiken. Det visar en undersökning av M Sverige.

– För att vi ska få en säkrare trafikmiljö handlar det både om att se och synas. Att endast åtta procent väljer att ta på sig reflexer när man är ute och går i mörker visar på ett stort problem. Svenska bilister bekräftar det genom att nio av tio vill se lagkrav för reflex vid mörker för gångtrafikanter, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen