Mexiko behöver fler lagliga optiker

I Mexiko kunde, fram till för bara några år sedan, vem som helst kalla sig optiker och ta emot patienter. 2015 antogs dock en lag som kräver en adekvat utbildning för att använda titeln. Men det är svårt att få lagen att fungera i praktiken.

Text och foto Tone Aguilar

Efter år av kamp av de mexikanska optikerföreningarna införlivades 2015, i landets federala hälsolag att alla som utövar optikeryrket måste ha en godkänd optikertitel.

– Men det har hittills varit komplicerat att få lagen verkställd, och en av anledningarna till det är att det finns för få optiker i Mexiko, säger Eunice Rodríguez Mejía, som har både en kandidatexamen och en magisterexamen i optometri och driver sin egen klinik, Clínica de Rehabilitación Visual Crystal i Oaxaca i södra Mexiko.

Eunice berättar att hon fick intresset för optiker och engagemanget för att optikeryrket ska regleras med bröstmjölken.

– Min mamma var för 35 år sedan bland de första att utbilda sig till optiker här i Oaxaca, och jag såg under hela min barndom hur hon kämpade för att yrket skulle erkännas, fortsätter hon.

Oscar Antonio Ramos Montes, chef för optikerutbildning vid Universidad Nacional Autonoma de Mexico, berättar att det finns uppskattningsvis 5 000 optiker i Mexiko med den utbildning som krävs enligt lag. 

– Men det är betydligt färre än vad som behövs för att skydda ögonhälsan hos en befolkning på nästan 130 miljoner invånare, säger han. Och åtta år efter att lagen infördes finns det fortfarande 16 000 till 17000 ”optiker” som gör ett arbete som vi optiker borde ha gjort, oftast optometritekniker med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Vi behöver helt enkelt utbilda fler optiker.

Detta trots att optikeryrket har långa rötter i Mexiko. Den första optikerutbildningen öppnades redan 1950 vid Insituto Politecnico Nacional, IPN, men i 30 år var detta den enda utbildningsinstitutionen som erbjöd en sådan utbildning.

Läs vidare i tidningen