Litteraturstudier ersatte kliniken

Omkastningar mellan teoretiska kurser och praktikperioder, införande av digitala föreläsningar, osäkerhet om hur det blir med den traditionella avslutningsceremonin för avgångsklasserna. Peter Lewis, programansvarig optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet har haft en hektisk avslutning av terminen. 

Men Peter Lewis kan glädjas åt ett ökande söktryck på utbildningsplatser till hösten och är ganska nöjd med hur man lyckades lösa de utmaningar coronapandemin orsakade.

På vilket sätt har utbildningen påverkats av coronakrisen, har ni exempel kunnat hålla tillräckligt hög nivå på kurserna så de studenter som går sista året får sina examen?
– Som tur är hade våra studenter som ska ta examen precis inlett förberedelserna till examensarbeten och hade därmed hunnit avsluta alla kurser med praktisk undervisning. Dock har situationen påverkat hur examensarbeten ser ut i år – de flesta har fått ändra inriktning från kliniska studier till litteraturstudier och enkätundersökningar vilket de flesta tycker är lite synd. Föreläsningar har fått genomföras i digitala kanaler. Det har fungerat bra men även om man inte får samma överblick och kontakt med studenterna. På sikt tror jag dock att vi kommer att ha stor nytta av att ”tvingats” erbjuda mer digital undervisning. Så vår samlade bedömning är att vi kunnat hålla samma nivå för våra avgångsstudenter trots att de har fått ta en annan inriktning i sitt examensarbete än vad de hade önskat från början. 

Har praktikperioder, eller de undersökningar som brukar göras på skolan påverkats?
– Den verksamhetsförlagda utbildningen har påverkats. Tvåornas praktikperiod som brukar vara de sista fem veckorna på terminen har vi fått senarelägga till efter sommaren. Just nu arbetar vi med att stuva om i schemat rejält för att kunna erbjuda den teoretiska undervisningen, som egentligen ska ges nästa termin, redan om tre veckor. Vår förhoppning är att situationen med Covid-19 är något stabilare efter sommaren och att Sveriges optiker återigen kan bidra med praktikplatserna och den oersättliga handledning som ges, samt mängdträningen som studenter behöver för att bli skickliga kliniker.

Hur blir det med examensfestligheterna? Kommer de att genomföras som planerat?
– Ännu är läget något ovisst, men det lutar mot att examenshögtiden på Linnéuniversitetet kommer att se helt annorlunda ut. Det finns tydliga rekommendationer om att undvika större samlingar och att hålla sig isolerad ifall man befinner sig i ”riskgruppen” vilket även omfattar äldre släktingar som brukar vara med för att fira sina barnbarn. Det kanske blir en digital ceremoni i år, alternativt att man även senarelägga examenshögtiden till hösten – detta beslut måste givetvis tas i samråd med studenterna då det är deras hyllningsdag.

Hur ser ansökningsläget ut inför kommande terminsstart?
– Söksiffrorna som jag kollade för ett par dagar sedan såg mycket lovande ut! Vi börjar närma oss 4 sökande per studieplats och meritpoängen för de som vi redan kan se är också något högre än på flera år. Vår målsättning inför hösten 2020 är att göra ett överintag som leder till att runt 36-38 nya optiker utexamineras våren 2023 

MICKE JARESAND