Linser kan undersöka och behandla ögon

Kontaktlinser som kan ta reda på om bäraren har någon ögonsjukdom är redan här. Det samma gäller för kontaktlinser som kan dosera läkemedel till ögat. Men många som använder linser i ungdomen slutar med det när de blir äldre. 

Just nu sker en spännande utveckling när det gäller användandet av kontaktlinser. Det står klart i samtalet mellan Fokko Trip, specialist på kontaktlinser hos Menicon, Philip Morgan, professor i optometri vid University of Manchester, Bo Lauenborg, optiker och vd för danska Kontaktlinse Instituttet och Sarah Smith, forskande optiker vid University of Manchester.

– Optiker behöver berätta om möjligheten att använda linser bland presbyoper.
Det säger Bo Lauenborg, optiker och vd för danska Kontaktlinse Instituttet.
Många använder linser i yngre år, men linsanvändandet minskar i takt med att man blir äldre. 
– Det visar att många vill ha linser, men använder glasögon i stället. Jag använder själv linser varje dag och är 60 år, säger Bo Lauenburg under paneldiskussionen om framtiden för kontaktlinser som sker under Specsavers Clinical Conference. 

Hans uppmaning till optiker är att berätta om möjligheten för presbyoper att använda multifokala linser för att få samma synkorrigering som med progressiva glasögon. 
– Fråga patienten vilka problem som den har och presentera lösningar, säger Fokko Trip, specialist på kontaktlinser hos Menicon, som tillverkar linser.  

Lyndon Jones, chef för kanadensiska Centre for Ocular Research & Education, berättar om den senaste utvecklingen vad det gäller linser. Det handlar om en elektronisk lins med ett litet batteri som kan mäta ögontryck. Det är också möjligt att screena torra ögon och cancer med hjälp av dessa linser. 
– Det här är ett bra sätt för att övervaka sjukdomar, säger han. 

Den andra nya modellen linser kan medverka till att behandla ögonsjukdomar.
– Ögondroppar är ingen bra behandling. Det mesta rinner ut ur ögat. Då är det bättre med en lins som kan ge ett läkemedel i en kontrollerad dos, säger Lyndon Jones.

Bo Lauenburg ställer frågan vem som ska sälja eller skriva ut dessa nya linsmodeller. 
– Här behöver optiker och ögonläkare samarbeta, säger han. 

Men utvecklingen stannar inte här. Inom fem till tio år räknar Lyndon Jones med att det kommer att finnas linser som läser av ögat.
– Du kommer att kunna se filmer, läsa kartan, läsa mejl och ha ett headset i linsen. Det låter som science fiction, men det kommer att hända, säger han. 

Bo Lauenburg har ett annat önskemål

– Jag skulle vilja ha linser som gör att man blinkar. Då går det att undvika torra ögon, säger han.