Ledare

Nollvision i uppförsbacke

I mitten av juli skrev NTF en debattartikel om trafik och syn i Expressen, detta med anledning av att Nollvisionen går fel väg. 2018 dog 325 personer i trafiken, en ökning med 72 från året innan. NTF lyfte bland annat fram det faktum att yrkeschaufförernas syn testas regelbundet. Dessutom poängterade man att ett syntest är giltigt i två månader när man ansöker om körkortstillstånd, men när körkortet väl är utfärdat så gäller testet strängt taget till den dag du dör.  Vi håller nog alla med NTF om att logiken haltar rejält i samhällets förhållningssätt till synen i trafiken. 

Det är inte första gången frågan avhandlas på tidningarnas debattsidor – med diverse olika avsändare. Likt tidigare får argumenten medhåll från de allra flesta. Dock är det alltid någon som väljer att missuppfatta och får för sig att debatten handlar om att peka ut äldre som en trafikfara. Detta trots att debattören gör en god poäng av att regelbundna synkontroller bör införas från 45 års ålder. 50 är ju det nya 30 och jag betvivlar att särskilt många 45-plussare skulle hålla med om beteckningen ”äldre”.

Branschen i allmänhet och optikern i synnerhet har hög trovärdighet i de här sammanhangen och vi kan alla hjälpas åt att driva debatten genom ökad förståelse. Passa gärna på att förklara hur kontrastseende och synskärpa försämras med åldern, och hur det påverkar förmågan att köra säkert. Det är trots allt en sak att se svarta bokstäver på en vit bakgrund i optimal ljussättning, och en helt annan att se en grå älg mot en mörk granskog. Eller för den delen en fotgängare i mörk överrock.

Nollvisionen är ett svenskt prestigeprojekt som går åt fel håll. Fler röster höjs därför för att vi även måste se till föraren, och inte ensidigt fokusera på hårda faktorer som säkra vägar och bilar. Riksdagens alla partier håller med om att synkontroller kan vara en bra start i det sammanhanget.

Transportstyrelsen ser just nu över skrivningarna kring synkraven och vi hoppas på en förändring, inte minst i ljuset av den politiska enighet som råder. I denna översyn ser man även på möjligheterna för assistenter att registrera syntest digitalt. Förhoppningsvis får vi därmed en lösning också på den följetongen.

Fredrik Thunell
vd, Optikbranschen