Ledare: Inte säkert det är rättssäkert

Med jämna mellanrum behöver vi besked från myndigheter hur vi ska förhålla oss visavi lagar och regler. Inte sällan brinner det i knutarna. Givet att vi är hälso- och sjukvård är se vanligaste motparterna Socialstyrelsen, IVO och Läkemedelsverket.
Arbetet innebär ofta en ansenlig dos irritation och frågan vad har vi rätt att förvänta oss av landets myndigheter dyker upp. Vid sidan om en rättssäker hantering känns svar på frågor inte som ett orimligt krav. Snäpper vi upp ytterligare en nivå bör svaren kanske kännetecknas av en uppriktig vilja att hjälpa till. Tar vi det en nivå ytterligare kan man tänka sig att svaren kommer inom en rimlig tid.
Svar på frågor är långt ifrån säkert att du får. Allt som oftast är responsen istället att myndigheten inte tar ställning. Man o-svarar helt enkelt. För att få besked hur lag ska tolkas så förväntas du istället bryta mot lagen och därefter ta det hela till rätten som får avgöra om det var korrekt eller inte.
Det där med att hjälpa till står heller inte högt i kurs. Som sagt är normaltillståndet att o-svara. Om du då försöker vrida frågeställningen lite, för att förhoppningsvis hjälpa dem att faktiskt kunna svara ska du inte bli förvånad om du får identisk respons på nytt. Likt papegojor upprepar de samma ord, tjänstemannaansvaret finns liksom inte.
Svar inom rimlig tid då? Nja, även det här tåget har spårat ur. En enkel fråga tar minst tre veckor att få svar på. Vid mer komplexa frågeställningar får du räkna med att vänta flera veckor till innan du kanske får återkoppling (som alltså inte besvarar dina frågor). 
Är det här rättssäkert? Jag är inte helt övertygad om det. Till skillnad från konsumenträtten som är ganska digital och heltäckande har vi ett stort antal samverkande lagar och regler att förhålla oss till. Sällan finns svaret svart på vitt utan bygger istället på att omsätta lagtext i praktik. Att man då ska kunna rådgöra med de som har till uppdrag att uttolka lagstiftarens intentioner, respektive ansvarar för tillsynen känns inte långsökt. Men där har vi och myndigheterna olika åsikt.

Fredrik Thunell
vd, Optikbranschen