Ledare: Efterlängtad studie stärker argument

Kan man skriva en ledare utan att fördjupa sig i pandemin som ju upptar allas tankar just nu? Från branschföreningen bevakar vi naturligtvis de myndighetsbeslut som kommer, och försöker finnas som ett stöd till de i branschen som behöver det. Vi har också ett nära samarbete med Optikerförbundet kring hygienrutiner och liknande. Men utöver det känns som att det mesta är sagt av sådana som kan det bättre än jag.

Att vi i Sverige valt en annan väg än de flesta andra länder för att tackla covid-19 är välkänt. I omväldens ögon är det obegripligt. Från att ha varit klassens ljus har Sverige intagit rollen som världens värsting. Rätt eller fel kan jag inte uttala mig om, jag litar som sagt på experterna. Här ligger en nyckel till varför Sverige kan välja den strategi vi gjort: vi litar på myndigheternas ex-perter. Dessutom är vi lydiga, bäst illustrerat genom vår vurm för att tålmodigt stå i kö.

Men det finns också en tredje, inte lika omtalad faktor som också spelar in. I många länder vill politikerna visa framfötterna och agera.

Här hemma är det istället Folkhälsomyndigheten som ”rekommenderar” (det är ett starkare ord än man tror; på myndinghetska betyder det ”gör som jag säger!”). Politikerna nickar instämmande och intar lydigt två meters lucka. Lägger sig regeringen i detaljerna kallas det ministerstyre. Sverige har faktiskt ett av världens mest omfattande skydd mot just detta, även jämfört med våra grannländer som ju annars är rätt lika oss

Apropå politiker och myndigheter så har vi nu äntligen fått bevis för att man kör bättre om man ser. Många tror kanske att det var hyfsat känt allaredan, men så var det faktiskt inte: vi har många gånger fått frågan om det finns nån evidens för detta i vårt arbete med frågan om Trafiksäker syn.

Skämt åsido har det närmast handlat om bristen på studier där synen som entrafiksäkerhetsfaktor isoleras. Under vintern kom rapporten vi väntat på, läs mer på sidorna 4-9 samt i vetenskapen. Sedan rapporten publicerades har vi och NTF arbetat intensivt för att sprida kunskapen bland våra beslutsfattare i Riksdag, regering och myndigheter. Kommer den leda oss i mål? Det är omöjligt att säga, men vi kan hursomhelst konstatera att det börjar bli väldigt ont om argument för att inte införa kontroller.

FREDRIK THUNELL
vd, Optikbranschen