Lång tid mellan synundersökningar

Var femte person i Sverige har inte gjort en synundersökning på över fem år. Det framkommer i nya rapporten Kolla ögonen som tar upp betydelsen av förebyggande ögonhälsa, som nu släppa av Synskadades Riksförbund (SRF) och Specsavers. Resultaten bygger på en undersökning gjord av Kantar Sifo.

En avgörande faktor för att kunna upptäcka eventuella farliga förändringar i ögonen är att regelbundet göra en synundersökning. Men hur medveten är svensken om vikten av att då och då kolla ögonen? Det var en av utgångspunkterna för den undersökning som gjordes av Kantar Sifo på temat Ögonhälsa. Här är några av resultaten som presenteras i Kolla ögonen!:

En så stor andel som nästan var femte vuxen (18 procent) har inte gjort en synundersökning på över fem år och – sex procent svarade att de aldrig har gjort någon synundersökning alls.

– Att kolla sin syn regelbundet är något vi rekommenderar, det kan inte nog understrykas hur viktigt det är, säger Per Wictorsson, intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund.

Var fjärde (26 procent) svensk svarade dock att de faktiskt gjort en synundersökning hos en legitimerad optiker det senaste året, och ungefär lika många har gjort en för ett till två år sedan (25 procent).

Bara tre av tio (31 procent) uppger att de skulle vända dig till en optiker med ej akuta ögonproblem. Flest (48 procent) svenskar, skulle i första hand gå till en vårdcentral inom primärvården om de skulle få icke akuta besvär med sina ögon.

– Ögonsjukvården är lika ansträngd som många andra delar inom hälso- och sjukvården. Det är idag väldigt svårt att få tid på en ögonmottagning om man inte har fått en remiss från en annan sjukvårdsinstans. Här spelar optikerna i Sverige en jättestor roll, då de kan avgöra om du faktiskt är i behov av att träffa en ögonläkare eller inte. Det minskar belastningen avsevärt på våra ögonmottagningar och rätt patienter hamnar rätt i vårdkedjan, säger Erik Ryderberg, optiker och klinisk chef Specsavers.