Klok satsning prisas

Den kliniska utbildningsmottagningen som drivs av Karolinska institutet och S:t Eriks ögonsjukhus har tilldelats årets KLOK-pris.

– Det känns fantastiskt att få ett kvitto på att det hårda arbete som alla inblandade gjort de senaste åren gett resultat, säger Maria Nilsson, universitetslektor på KI och en av initiativtagarna till utbildningsmottagningen.

KLOK står för Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling och priset syftar till att uppmärksamma och belöna lyckade exempel på verksamhetsförlagd utbildning. Alltså där studenter lär sig genom att delta i och utföra faktisk patientvård.

Årets pris gick till Karolinska institutets och S:t Eriks ögonsjukhus gemensamma verksamhet ”Klinisk utbildningsmottagning – ögon”. Där utbildas sedan 2020 studenter från KI:s grundutbildning, legitimerade optiker på magisterprogrammet, kandidater från läkarprogrammet och blivande ögonsjuksköterskor från kursen i oftalmologi. Tillsammans med personal från S:t Eriks ögonsjukhus och kliniska handledare från KI behandlar de vuxna patienter och lär sig av varandra i en takt av cirka 30 bokade patientbesök per dag.

Linda Kwenga Koppari, tf sektionschef på Ögonakuten vid S:t Eriks Ögonsjukhus, Maria Nilsson, Johan Hedström, klinisk handledare, KI, samordnare KUM-ö, Marika Wahlberg Ramsay, assisterande lektor, programdirektor vim optikerprogrammen, KI, Mirza Karamovic, klinisk handledare, samordnare KUM-ö. Foto Louise Grännsjö