Klargörande remissregler förbättrar samarbeten

Det som började som ett missförstånd ledde till en diskussion som resulterade i ett förbättrat samarbete mellan optiker och ögonläkare i region Kalmar. Nu ska mallen för remisser från optiker till ögonkliniken på länssjukhuset uppdateras. I den nya mallen ska det bland annat tydligt framgå att patienten ger sitt samtycke till remisshanteringen.

På flera håll i landet har det då och då uppstått konflikter mellan ögonklinikerna och remitterande optiker. I vissa fall har det berott på att ögonklinikerna uppfattat att man tvingats ta emot remisser som är ofullständiga eller till och med onödiga. I andra fall har optiker tvingats skriva nya remisser på grund av otydliga instruktioner om vilken information som ska ingå i en remiss. Optikerförbundet har ansett problemet så allvarligt att man under ett antal år erbjudit kurser i hur remisser ska skrivas.

Ett stort problem är dock otydligheten och att olika regioner har olika rutiner för hur remisserna ska skrivas, vad de ska innehålla och i vilket format de ska lämnas in till ögonkliniken.

I ett brev som skickades från ögonkliniken i Kalmar till länets optiker med syfte om att informera om ökande patientflöden, väntetider och annat i samband med att coronapandemin börjat släppa sitt grepp om landet påstods att optikern behövde en fullmakt från patienten för att ta del av eventuell remissvar.

Catarina Ericson, leg optiker i Kalmar och ledamot av Optikerförbundets styrelse, reagerade på brevet och menade att kravet på fullmakt är en feltolkning av hälso- och sjukvårdslagen. Feltolkningen påpekades för ögonkliniken och den diskussion som uppstod med klinikens chef, Inger Engdahl övergick i ett konstruktivt samtal där det föddes idéer som ska leda till en både smidigare och effektiv remisshantering i regionen.

– Det slutade bra och visar dels hur viktigt det är att sådana här frågor kommer upp till ytan och att kommunikationen mellan våra två yrkesgrupper behövs, säger Catarina Ericson.

Inger Engdahl håller med.

– Jag är jättenöjd med vad detta ledde till. Ändringen i remissförfarandet kom till då patienter i flera fall inte varit informerade om att remiss skickats. Det är ett högt tryck på ögonsjukvården med långa väntetider i många delar av landet. Sedan jag tillträdde som ansvarig på ögonkliniken i Kalmar har vi lagt ner ett stort jobb på att minska väntetiden för patienterna och idag kan vi erbjuda en väldigt hög tillgänglighet. I den här processen är samarbetet med optikerna väldigt viktigt och de nya remissrutinerna kommer förhoppningsvis bidra till att vår tillgänglighet håller samma nivå och till och med förbättras ytterligare, säger hon.

Micke Jaresand