Insändare: Är vi optiker värdelösa?

Låt mig förklara den lite utstickande rubriken. Optikerförbundet jobbar för yrkets utveckling, bland annat genom att arrangera kurser för att öka vår utbildningsnivå och på ett ännu bättre sätt kunna avlasta ögonsjukvården. Även höja yrkets status gentemot myndigheter samt att upprätthålla alternativt öka allmänhetens förtroende för oss inom yrket.

Här kommer då kollisionen med den kommersiella delen och den annonsering som ofta kraftigt undergräver vårt förtroendekapital genom att alltför ofta fortsätta erbjuda gratis synundersökning. För mig är detta svårt att förstå, för när man erbjuder gratis synundersökning sänder man ju ut budskapet att vårt arbete och kunskap inte kostar något och när någon vara eller tjänst inte kostar något så har den ju inget värde vilket indirekt gör oss optiker värdelösa.

Extra speciellt blir detta resonemang när våra arbetsgivare (läs kedjor) lockar oss optiker till anställning med erbjudande om fortsatta utbildningar, öka vår kompetens samt i övrigt stimulera till personlig utveckling. Då blir det extra underligt att man inte tycker att vi ska ta betalt för våra synundersökningar och kunskap, för varför fortsätter man i så fall annonsera om gratis synundersökningar.

Det är dags för oss optiker att mera kraftfullt tala om för våra arbetsgivare att en synundersökning inte får ges bort gratis och handen på hjärtat arbetsgivare: inte vill ni väl ha en personal vars kunskap ni anser vara värdelös. Detta oavsett hur stor trafik i butik erbjudandet om gratis synundersökning skapar, synundersökningen ju dessutom som intäkt momsfri.

Några ytterligare reflektioner är att det i samband med att någon kedja annonserat ut erbjudandet om gratis synundersökning och vänder sig till oss som inte har detta erbjudande så tar det tid och energi till att argumentera med kunder/patienter om varför vi tar betalt för synundersökningen när den är gratis hos andra. T ex att jämföra med hur stort förtroende man skulle ha för en tandläkare som inte tar betalt för undersökningen utan tjänar bara pengar på att laga hål.

Fram tills vi optiker i allt större utsträckning i framtiden kommer att ersättas av synundersökningsrobotar, olika undersökningsappar i mobiltelefoner osv. Låt oss slippa flera erbjudanden om gratis synundersökning. Det om något kan återupprätta både förtroende och status för vårt fina yrke.

Tack för ordet.

Thomas Borgman
Legitimerad Optiker