Hög beredskap hos kedjorna

Coronapandemin har skakat om hela världen. Allting påverkas, från privata semesterplaner till aktiviteten i den globala ekonomi. Optikbranschen utgör givetvis inget undantag. En stor del av branschens verksamhet äger rum i butikerna och i mötet med kunden. Optik bad några av de stora kedjorna berätta hur de, så här långt, hanterat den uppkomna situationen.

Synologen:
Boka upp hela butiken

Eva Larsson, vd

Hur har ni påverkats av coronakrisen? Är det skillnad på besöksfrekvensen i butikerna eller märks det på andra sätt?
Besöksfrekvensen har generellt gått ner i våra butiker, men de lokala variationerna är stora. Stockholmsområdet märkte av förändringarna först och sedan har de spridit sig till övriga delar av landet.

Märks det på försäljningen?
Ja, sedan mitten/slutet av mars ser vi en nedgång för Synologen som helhet, men som tidigare nämnts så är det stora variationer mellan olika butiker.

Vilka åtgärder har ni genomfört i syfte att skydda personal och kunder?
Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. De redan noggranna hygienrutinerna har blivit än striktare. Handtvätt, handsprit och desinficering av ytor är självklara rutiner som upprepas före och efter all kund- och patientkontakt. Kunder och anställda som uppvisar minsta symptom uppmanas att hålla sig hemma och är välkomna tillbaka när de är symptomfria. Därtill har många av våra butiker öppnat upp för tidbokning utanför ordinarie öppettider för kunder som vill minimera kontaktytorna och ha optikern och butiken för sig själv. Många butiker erbjuder hemleverans av både kontaktlinser och glasögon.

Är det några butiker som ni tvingats stänga tillfälligt?
Nej, alla våra butiker är öppna även om några har justerat sina öppettider.

Hur planerar ni för framtiden, räknar ni exempelvis med ett hårt tryck på tidsbokningen  när det värsta är över?
Vi hoppas naturligtvis på ett uppdämt behov då krisen är över och att återhämtningen ska gå så snabbt som möjligt – mycket kommer att bero på när restriktionerna hävs. Sommaren är normalt en något lugnare period så om restriktionerna hävs under försommaren kommer vi förmodligen att se en något långsammare återhämtning i början för att sedan se det ta fart under sensommaren/hösten. Vi står rustade för att snabbt växla upp när marknaden kommer igång igen.

Specsavers:
Andra öppettider

Marita Bertilson, Country Director 

Hur har ni påverkats av coronakrisen? Är det skillnad på besöksfrekvensen i butikerna eller märks det på andra sätt?
Självklart har vi påverkats och ser en mindre besöksfrekvens än tidigare. Men de flesta av våra bokade kunder kommer som vanligt. Vi har höga hygienstandarder i våra butiker och har tack och lov varit skonade från stort bortfall av personal. Vi ber de som varit i kontakt med en smittad, är smittade eller har förkylningssymptom eller har varit ute och rest att boka om sitt besök till tidigast 14 dagar efter potentiell smittorisk och välkomnar dem till butikerna vid ett senare tillfälle. 

Märks det på försäljningen?
Absolut, mindre kundtillströmning och fler som håller sig hemma påverkar såklart försäljningen. Men vi jobbar med bra erbjudanden till kunder och är tacksamma att vi i Sverige fortsatt, så länge vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, kan ha våra butiker öppna. Vi har precis även lanserat vår e-handel för att kunna erbjuda även de som håller sig hemma att köpa nya glasögon, solglasögon eller kontaktlinser på ett enkelt och tryggt sätt. 

Vilka åtgärder har ni genomfört i syfte att skydda personal och kunder
På vår web får våra kunder tydliga instruktioner om när de ska boka om ett besök och där vi uppmanar till att hålla avstånd i butiken. Vi ställer även samma kontrollfrågor vid en telefonbokning och har skyltar med info i butik. Vår personal som arbetar ska såklart vara helt frisk och de tvättar händerna och använder handsprit  innan varje besök med kund. Vi har även infört extra strikta städrutiner där butiken städas grundligt med desinficerande rengöringsmedel varje dag. Vi använder engångshandskar vid kontakt med kunds hud och tårvätska. Detta utöver våra som alltid höga hygienstandarder. 
Flera av våra butiker erbjuder extra öppettider för de som är i riskgrupp och vi har även många butiker som levererar hem glasögon till kunder i riskgrupp.

Är det några butiker som ni tvingats stänga tillfälligt?
Nej.

Hur planerar ni för framtiden, räknar ni exempelvis med ett hårt tryck på tidsbokningen  när det värsta är över?
Absolut hoppas vi på extra hårt tryck på tidsbokningen när folk börjar gå ut mer igen, vi gör allt vi kan idag för att stötta våra butiksägare så att de står fullt rustade och redo så snart det värsta är över. Vi på supportkontoret har fullt fokus just nu på att ge den support butikerna behöver för att hålla verksamheten igång så normalt som möjligt även nu. Vi tror också att vår e-handel kommer att vara en bra förstärkning av vårt kunderbjudande i butik. 

Synsam:
Skärpta hygienrutiner

Krister Duwe, Sverigechef

Hur har ni påverkats av coronakrisen? Är det skillnad på besöksfrekvensen i butikerna eller märks det på andra sätt?
Givetvis påverkar den här situationen alla. Vår övertygelse på Synsam är att det är helt rätt att hålla öppet och fortsatt ta hand om våra kunders ögonhälsa. Samtidigt ser vi över kostnader och försöker hitta lösningar med alla i vår värdekedja för att anpassa oss till marknadsläget. Optiker är en viktig samhällsfunktion för att hjälpa människor med sin syn och ögonhälsa, därför är vår tillgänglighet med både produkter och tjänster viktig oavsett cornonatider.

Märks det på försäljningen?
Som sagt ser vi över kostnader och söker lösningar som är anpassade till marknadsläget. Synsam har också en stark online-affär och vi hjälper människor även där. 

Vilka åtgärder har ni genomfört i syfte att skydda personal och kunder?
Synsam Group var tidiga med att vidta åtgärder med anledning av den rådande situationen. Redan 24 februari ändrade vi vår resepolicy samt uppmanade medarbetare att stanna hemma vid minsta symptom. Vi har kontinuerligt uppdaterat och skärpt våra redan strikta hygienrutiner. Personal ska vara helt frisk för att få komma till jobbet och vi ringer upp alla kunder inför besöket för att påminna om att man ska vara frisk för att få komma på synundersökningen. Vi tvättar och spritar både oss själva samt våra instrument och möbler. Vi erbjuder även handsprit för våra kunder. Vi markerar för avståndstagande i butiken.

Är det några butiker som ni tvingats stänga tillfälligt?
Nej, inte i Sverige.

Hur planerar ni för framtiden, räknar ni exempelvis med ett hårt tryck på tidsbokningen när det värsta är över?
Optikern är en viktig samhällsfunktion så vi vet att behovet av våra tjänster och produkter alltid kommer att finnas för att människor ska få hjälp med sin syn och ögonhälsa. Vi kommer kunna ta bra hand om alla som vill komma till Synsam för hjälp.

Synoptik:
Särskilda öppettider för seniorer

Marielle Wernoltz, Brand & Communications Manager

Hur har ni påverkats av coronakrisen? Är det skillnad på besöksfrekvensen i butikerna eller märks det på andra sätt?
Precis som de flesta andra detaljhandlare påverkas vi självklart av rådande situation. De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten satt upp och som vi också uppmanar våra kunder att följa innebär begränsade besök i våra fysiska butiker. Sedan mitten av mars ser vi en nedgång i trafiken och vi ser även en minskning av antal bokade synundersökningar. Det är stor spridning mellan olika delar av landet vad gäller trafikläget och i vissa delar av landet ser vi inte lika stor påverkan som i andra delar. Störst påverkan har skett i storstadsområdena och framförallt i Stockholm.

Märks det på försäljningen?
Självklart påverkas även försäljningen, minskad trafik och färre antal genomförda synundersökningar leder till minskad försäljning. Vi ser dock att försäljningen på vår e-handel ökar och att allt fler väljer att handla de produkter som är möjliga online istället för att besöka våra fysiska butiker.

Vilka åtgärder har ni genomfört i syfte att skydda personal och kunder?
Som alltid har våra kunders och medarbetares hälsa och säkerhet högsta prioritet. Med anledning av Covid-19 har vi därför förstärkt våra butiksrutiner för hygien och städning ytterligare för att minimera risken för smittspridning. Även andra åtgärder har genomförts som till exempel Seniortisdagar. För att värna om riskgrupper och seniorer har alla våra butiker öppet på tisdagar speciellt för de kunder som är +65 eller tillhör någon riskgrupp. Alla övriga kunder välkomnar vi till andra veckodagar. 
Utöver förstärkta rutiner vid undersökning har vi även vidtagit andra åtgärder som till exempel att alla medarbetare tvättar händerna mellan varje kund. Personalutrymmen städas dagligen. I butik hälsar vi för tillfället inte i hand med kunderna, vi tar kundens ID-kort med papper och har även ökat avståndet mellan stolarna i väntrummet. 
Alla medarbetare både i butik och på servicekontoret har även genomfört Karolinska Institutets e-utbildning i syfte att förhindra smittspridning.

Är det några butiker som ni tvingats stänga tillfälligt?
Alla våra butiker är i nuläget öppna men med reducerade öppettider som varierar mellan butikerna.

Hur planerar ni för framtiden, räknar ni exempelvis med ett hårt tryck på tidsbokningen när det värsta är över?
Vi hoppas och tror att det börjar se bättre ut framåt sommaren och att hösten blir en resa gradvis tillbaka till läget vi befann oss i före Covid-19.