Hela ögat i fokus

Optometridagarna 2020 tar sig an hela ögat. Under temat ”Hela ögat 2.0 – från främre segment via sjukliga och fysiologiska avvikelser till rehabilitering” vill Optikerförbundet lyfta frågan om bredden i optikerns yrkesroll. Runt 700 personer räknar man med kommer samlas i Aros Congress Center i Västerås den 14-15 mars.

Som vanligt är det späckat med nationella och internationella föreläsare som kommer att dela med sig av egen erfarenhet och vetenskapliga nyheter. För att öka antalet programpunkter kommer andelen parallella föreläsningar i de båda hörsalarna vara betydligt fler jämfört med tidigare. I den stora salen domineras programmet av lite bredare ämnen medan det i lilla salen kommer avhandlas lite smalare och mer specialiserade frågeställningar. Inga föreläsningar behöver bokas i förväg, det är bara att  välja och vraka på plats. Optometridagarna 2020 ger möjlighet till totalt 12 fortbildningspoäng för program lördag och söndag.

Bland föreläsarna kan nämnas: Jeffrey J. Walline, Sara de Lima, Tony Pansell, Peter Karvik, Peter Gierow och Jan Ygge.

Ett inslag som blivit alltmer populärt genom åren är leverantörsutställningen. Den har växt stadigt och under Optometridagarna 2020 kommer den vara större än någon gång hittills. Programmet med föreläsningar är lagt så att det ska finnas gott om tid att besöka de utställare man är intresserad av.

Optometriquiz blir det förstås och i omedelbar anslutning till det även det traditionella minglet.

För ytterligare information och anmälan besök optikerforbundet. se