Förvaltningsrätten stoppar Synsams fabrik i Ockelbo

En glesbygdskommun går miste om 150 nya arbetstillfällen och Synsam tvingas ge sig ut på jakt efter en annan ort att placera sin glasögontillverkning på. Det blev resultatet när beslutet att bygga en ny glasögonfabrik i Ockelbo överklagades till Förvaltningsrätten av en moderat kommunpolitiker.

I början av oktober förra året var det glada miner i den lilla kommunen Ockelbo i Gävleborgs län.

Synsams planer på att flytta hem glasögonproduktionen från Asien till Sverige hade konkretiserats och ett avtal som slutits mellan Ockelbo kommun och optikkedjan presenterades vid en presskonferens.

Beståndsdelarna i uppgörelsen uppfyllde alla krav på en positiv nyhet. En glesbygdskommun med hög arbetslöshet skulle få 150 nya arbetstillfällen. Synsam kunde stärka sin hållbarhetsprofil genom att närproducera glasögonbågar i en modern fabrik uppförd enligt strikta miljökrav och med personal anställd på svenskt kollektivavtal.

Win-win, som konsulterna säger.

Nyetableringar av producerande industrier i Sverige hör inte till vanligheterna. Under de senaste två, tre decennierna har utvecklingen gått åt motsatt håll: industriell produktion har flyttats från hemmamarknader till länder långt bort, framför allt till Asien. Lägre produktionskostnader har bidragit till både lägre kostnader i konsumentledet men också högre marginaler för företagen. 

Strukturen har dock inte varit problemfri och  systemet har ifrågasatts i takt med den växande insikten om behovet av en mer hållbar produktion. Bland annat har sociala och arbetsrättsliga förhållanden i producentländerna gjort att de beställande företagen kritiserats för bristande ansvarstagande vilket på sikt riskerar att solka varumärket.

Och för den lilla kommunen Ockelbo med knappt 6 000 invånare i Gävleborgs län val Synsams val av ort för den nya fabriken givetvis välkommen.

– Det här är ett otroligt positivt besked för den lokala arbetsmarknaden i Ockelbo med omnejd. Sådana här stora etableringar kan dessutom bana vägen för ytterligare arbetstillfällen. Jag ser en stor potential i Synsams etablering i vår kommun sa Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo.

Men, inte långt efter att nyheten presenterades började den borgerliga oppositionen i Ockelbo kommun att gruffa. Man ansåg sig ha skäl att tro att avtalet mellan den socialdemokratiskt ledda kommunen och Synsam stred mot både kommunallagen och EU:s konkurrensregler.

Kritikerna menade att avtalet, där kommunen skulle stå för investeringen i byggandet av fabriken mot att Synsam tecknade ett långsiktigt hyreskontrakt, missgynnade kommunen ekonomiskt och kunde ses som att Synsam subventionerades av kommunen på ett otillbörligt sätt. 

Trots att 150 nya arbetstillfällen stod på spel kände sig den moderata politikern Bo Stenbeck ”manad att få frågan prövad i domstol” och överklagade kommunstyrelsens beslut att godkänna avtalet till Förvaltningsrätten i Falun.

– Det verkade skumt att kommunen skulle bygga en fabrik åt ett företag och sedan subventionera hyran. Tänk om man själv skulle ha fått den chansen när man drev eget en gång i världen, säger han i ett uttalande i Dagens Nyheter.

Svensk avundsjuka, ett nitiskt rättspatos eller ett politiskt schackdrag? Motivet bakom överklagan lär förbli oklart. Klart är dock att Förvaltningsrätten runt jul meddelade en dom som biföll överklagan och därmed satte stopp för planerna på en glasögonfabrik i Ockelbo.

– Synsam har under 2020 fattat en rad viktiga beslut som berör koncernens hållbarhetsagenda. Bland annat ska vi genomföra en omläggning av hela vår egenägda glasögonproduktion genom att flytta den från Asien till Sverige. Dessutom har vi som målsättning att den nya glasögonfabriken ska bidra till att skapa många viktiga jobb på etableringsorten och utveckla det lokala näringslivet. Förvaltningsrättens beslut ändrar inte på den ambitionen. Nu fortsätter dialogen, även med fler intressenter, och vi har fortsatt siktet inställt på att börja omställningen under 2021, säger Jenny Fridh, kommunikations- och hållbarhetsansvarig på Synsam som inte vill ge några ytterligare kommentarer kring turerna om Ockelbofabriken.

För Synsam innebär domen att tidplanen för att flytta hem produktionen från Asien till Sverige förskjuts. Hur Ockelbo ska kunna trolla fram 150 nya jobb på orten är däremot sannolikt en saga utan lyckligt slut.