15 år med Synbesiktningen

Synoptik och Bilprovningen fortsätter sätta tonen i arbetet för en säkrare trafikmiljö i Sverige. Med Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, bekräftas år efter år att alldeles för många ser för dålig ute i trafiken. I år är det 15:e året i rad som medarbetare från Synoptik är på Bilprovningens stationer runt om i landet för att testa synen på bilförare.

Stämningen var på topp, bokningsböckerna på Bilprovningen var fulla och kunderna strömmade in för att besiktiga sina bilar på Synbesiktningsdagen den 12 oktober – ett datum som vi också känner igen som World Sight Day. Medarbetare från Synoptiks lokala butiker kom till 27 utvalda Bilprovningsstationer, från Luleå i norr till Malmö i söder, för att testa synen på Bilprovningens kunder medan deras bilar besiktigades. Dessutom fick kunderna besvara en attitydenkät om syn och trafik, allt från om man tycker att man har en tillräckligt bra syn för att köra bil, till om man tycker att det ska vara lagkrav på reflex även för gångtrafikanter – så som det är för cyklister. 

– Det blir alltid spännande och intressanta diskussioner när man är ute på stationerna och testar synen på bilförare. Många blir verkligen överraskade och lite skrämda över att så många kör med olaglig syn i trafiken. De flesta som testar synen får ju godkänt och blir lättade över att de ser tillräckligt bra, men blir ändå påminda om att de kanske borde göra en fullgod synundersökning snart, säger Martina Nyquist, som denna dag var på Bilprovningen i Torslanda men vanligen arbetar i Synoptiks butik på Kungsgatan i Göteborg.

Läs vidare i tidningen