Vetenskap 5-23: En spännande höst snart här

Sommaren närmar sig sitt slut och hösten är starkt i antågande och då är det dags för nya tider. Höstarna brukar innebära lite nyheter inom branschen så är det troligen även i år. Men första av allt är det Optometridagarna som ska genomföras. Därefter får vi se vad som är på gång. En sak som diskuterats mycket av branschfolk på sociala medier är detta med en ny optikerföreskrift, där vissa uttrycker oro om att vi ska utföra saker som tidigare varit förbjudna för oss optiker att göra. Att vi om denna föreskrift kommer i kraft får utföra nya undersökningar innebär det inte att vi måste utföra alla. Vi är hälso- och sjukvårdspersonal precis som alla andra legyrken och det innebär att vi inte får utföra saker vi inte kan. Vi ska vara självkritiska och tala om det vi kan men låta bli det som vi inte har kunskap om. Det gäller alla inom hälso- och sjukvården och visst kan man önska att de som inte har optisk kunskap inte rekommenderar åtgärd för detta. Som den patient som kom på återbesök för att läkaren på hälsocentralen hade rekommenderat att reklamera de fyra månader gamla glasögonen på grund av dålig synskärpa och skaffa nya. Att synnedsättningen kunde bero på någon sjukdom hade inte diskuterats och när det sedan visar sig  att den orsakades av nytillkommen våt AMD var det tur att patienten bokade ett återbesök relativt snabbt, så att behandling kan påbörjas omgående. Detta är ett exempel på att inte diagnostisera och informera om tillstånd vi inte har kunskap om.

Den första artikeln här är ett examensarbete från magisterutbildningen på KI om optikers inställning att undersöka barn under åtta år. Det är ett intressant arbete och visar att optiker har olika inställning och kunskap att utföra dessa undersökningar. Om eller när nya förskriften kommer är det inte ett tvång att utföra dessa undersökningar och att ordinera utan en möjlighet för de som har kunskapen.    

Artikel nummer två handlar om amblyopi det är det tillståndet som alltid ska uteslutas vid undersökningar av barn. Amblyopi måste uppmärksammas så tidigt som möjligt för bästa resultat av behandling. Denna artikel är riktigt intressant om vad felen finns vid amblyopi.  Båda dessa artiklar är relevant för utvecklingen som nu sker inom vårt yrke.

Frågor finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida. 
Hoppas att vi ses på Optometridagarna.

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör
MSc i Klinisk Optometri 
och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Artikel 1:
Optikers inställning att undersöka barn

I studien sattes fokus på optikers inställning till att undersöka barn, deras förutsättningar och skattade kompetens. Bakomliggande orsaker till undersökningen var en avsaknad av screeningssystem för skolbarn och överbelastning på ögonsjukvården. 
Sammanlagt samlades 291 enkäter in. 176 optiker med grundexamen, 54 optiker med magisterexamen, 48 optiker med diagnostisk optometri-examen, tolv optiker med masterexamen. En av deltagarna saknade ett svar på frågan om utbildning. Vidareutbildade optiker och optiker som arbetade på kliniker undersökte barn under åtta år i större utsträckning. Grundutbildade optiker upplevde mer behov att öka sin kunskap om undersökning av barn. Viljan att få mer kunskap fanns således hos de flesta deltagare. Över hälften av deltagarna tyckte att det var rimligt att åttaårs-gränsen skulle utvidgas trots att inte lika stor del av deltagarna kände sig trygga med att utföra undersökningar på barn under sju år. Mycket begränsat antal deltagare önskade däremot utbildningar som skulle ta ett år. Frågor om olika mätningar, utrustningar och behandlingar reflekterade hur deltagarna arbetade vardagligt. I fritextsvar talades om behovet av mer information, kunskap och praktik av 21 deltagare. Åtta deltagare upplyste om vikten av samarbete mellan optiker, ögonläkare och ortoptister. Begränsningen att påverka tidsbokningen nämndes av elva deltagare. Funderingar över kostnader för undersökningar, utrustningar och utbildningar framställdes av sju deltagare. 
Enligt författarna visar studien att utbildningsbakgrunder och olika arbetsplatser har inverkan på optikers inställning till att undersöka barn samt att optiker önskar både kunskapsutveckling och yrkesutveckling som motsvarar samhällsbehov. Författarna skriver också att, när optiker, arbetsgivare och utbildningsanordnare gör sina insatser kommer reformen gå framåt.
Sammanfattning Catarina Ericson

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2023/08/Optikers-inställning.pdf

Artikel 2:
En tröskelanalys av diffusionsmodell

AVSIKT. Amblyoper är kända för att ha fördröjda svarstider (RT) i olika visuella objekt.  Vi strävar efter att undersöka om någon annan faktor än det sensoriska underskottet som bidrar till fördröjd RT vid amblyopi.
METOD. Femton amblyopiska (26,0 ± 4,50 år) och 15 normala deltagare deltog i denna studie. Svaren och RT i en orienteringsidentifieringsuppgift samlades in för varje deltagare. 
RESULTAT. Det fanns en signifikant skillnad i RT mellan amblyopiska och normala grupper, men ingen skillnad i noggrannhet. Drifthastighetsfunktionen i det amblyopiska ögat hade ett större tröskelvärde (P = 0,001) och grundare lutning (P = 0,006) än det andra ögat. Den amblyopiska gruppen har en längre icke-beslutstid än den normala gruppen. Tröskelvärdet för drifthastighet korrelerade med kontrastkänsligheten, men tiden för icke-beslut gjorde det inte (P = 0,393).
SLUTSATSER. Både sensoriska och postsensoriska faktorer bidrog till fördröjd RT vid amblyopi. Effekten av den sensoriska förlusten i V1 på RT kan kompenseras genom att öka stimulanskontrast och den postsensoriska fördröjningen ger bevis för högre underskott vid amblyopi.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2785703