Efterlängtad föreskrift äntligen på väg

För några veckor sedan fick vi ta del av Socialstyrelsens förslag på ny optikerföreskrift. Man föreslår att dagens omfattande detaljreglering ersätts av en avsevärt kortare och mer allmänt hållen text där föreskriften koncentrerar sig på optikern, vårdgivarens ansvar regleras på andra ställen i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Förslaget innebär att optikern i större utsträckning likställs med övrig hälso- och sjukvårdspersonal och har att följa samma lagstiftning som andra legitimerade.

Den nya föreskriften är efterlängtad! Äntligen ges möjligheter för optikern att verkligen nyttja hela sin kunskapspalett. Men med ökade befogenheter följer givetvis ett ökat ansvar: föreskriften kommer inte längre begränsa i detalj, utan det blir upp till den legitimerade att själv bedöma sina kunskaper och avgöra när ens kompetens inte längre räcker till. Vikten av att löpande vidareutbilda sig kommer bli alltmer påkallat och där är ju Optometridagarna ett mycket bra tillfälle. 2–3 september är det dags, denna gång i Kista. Förbundets styrelse planerar dessa för fullt och anmälan är öppen.

Optikmässan är ju det andra givna tillfället för branschen att samlas. Pandemin tvingade SOLF att ställa in och flytta mässan flera år i följd, men för några veckor sedan var den äntligen tillbaka på sin vanliga plats i kalendern, denna gång i Nacka Strand. Att man trots tuff internationell konkurrens samlade över 600 besökare är ett tydligt kvitto på att vår svenska mässa är viktig för den svenska optikvärlden. OPTIK var naturligtvis på plats och på de kommande sidorna kan ni läsa en hel del om detta.

Avslutningsvis vill jag tipsa om Katarinas krönika på sid 24. ”Jag startade för sent” är egentligen den enda godtagbara förklaringen till sen ankomst. Saker kan såklart hända men av nån anledning upplever jag att en del människor har enormt mycket mera otur med omvärlden än andra och regelmässigt kommer för sent. Att passa tiden är i grund och botten en respektfråga och något vi alla bör tänka på.

Fredrik Thunell
vd, Optikbranschen