Rättelse

Den notis som du klickade på i nyhetsbrevet är inaktuell och har blivit publicerad av misstag. Den är därför bortplockad från denna webbsida.