Dags för årets koll av trafiksynen

Fredagen den 21 oktober äger Synbesiktningen, Sveriges största syntest av förare, rum på 23 av Bilprovningens stationer runt om i Sverige. Samtidigt som fordonet besiktas kommer flera tusen förare att bli erbjudna att testa sin syn av Synoptik.

Tretton år av Synbesiktningen visar att var tionde bilförare (över 670 000 enligt 2021 års siffror) kör med så kallad olaglig syn. Det innebär att synskärpan är så dålig att föraren inte skulle få ta körkort utan att korrigera synen med glasögon eller linser. I praktiken ser föraren oskarpt redan på två meters avstånd och utgör därför en direkt trafikfara. Trots detta har ännu inget gjorts åt problemet och siffrorna förväntas därför vara alarmerande även i år.

Under dagen kommer flera tusen förare att erbjudas att få testa sin syn av Synoptik samtidigt som fordonet besiktas hos Bilprovningen.