Biometrisk ögonmodell för individuella glas

Glastillverkarnas jakt på det fulländade, individuellt skräddarsydda glaset fortsätter med oförminskad kraft. Senast ut är Rodenstock som under Opti-mässan i januari presenterade sin nya satsning, B.I.G Vision.

B.I.G står för Biometric Intelligent Glasses. Glaset slipas utifrån tusentals uppmätta datapunkter som mäter och fastställer ögats parametrar.

– Vi bedömer ögats längd, men framför allt också biometriska parametrar som högre- och lägre ordningens abberationer och individuell pupillstorlek på nära och långt håll. Utöver detta kan vi bland annat avgöra reaktioner på olika ljusförhållanden och individens hornhinnetopografi samt djupet på den främre kammaren, säger Johan Carlius, marknadschef på Rodenstock i Sverige.

Enligt Rodenstock slipas idag de flesta progressiva glas utifrån en statisk ögonmodell med fasta parametrar.

Två exempel ur Rodenstocks presentation av den nya satsningen.

– Det innebär att glasen passar perfekt för väldigt få användare. Lägger man samman alla parametrar i den statiska ögonmodellen matchar den fullt ut bara två procent av alla ögon i hela världen, säger Johan Carlius. Genom att skapa en biometrisk ögonmodell utifrån varje persons individuella förutsättningar kan vi slipa progressiva glas som uppfyller individens behov med hög precision åt alla.

Den teknologiska grunden för att kunna skapa de biometriska ögonmodellerna är Rodenstocks mätinstrument DNEye Scanner som funnits på marknaden under några år och används i flera svenska optikbutiker.

– När optikern scannat kundens ögon skickas den fulla datauppsättningen med tusentals mätpunkter till vår fabrik Tyskland där glasen slipas med en precision ner på mikromillimeternivå, säger Johan Carlius.