Barns ögonhälsa i kongressfokus

Ökningen av närsynthet och samsynsproblem bland barn kan få stora konsekvenser för skolgången och kan misstas för dyslexi eller andra diagnoser. Detta larmar forskare, ögonläkare och optiker om. I november samlades några av de ledande experterna under en kongress i Stockholm för att diskutera utvecklingen. Bakom optometrikongressen står medlemsorganisationen Synologen.

Text Micke Jaresand

Vid sidan av föreläsningarna ordnades olika workshops.

Den 20–21 november möttes framstående optometriforskare, ögonläkare och optiker från hela Europa i Sverige för att diskutera den försämrade ögonhälsan – med barnen i fokus. Två av de mest vanligt förkommande problemen är ökningen av myopi (närsynthet) och samsynsproblematik. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kommer varannan person att vara närsynt år 2050. Den ökade samsynsproblematiken drabbar främst barn och påverkar ögonens förmåga att fokusera blicken, vilket kan ge stora konsekvenser för barns utveckling i skolan.

Lena Petersson Lindeli, legitimerad optiker med magister i klinisk optometri och med över 20 års erfarenhet, arbetar på en ögonmottagning i Stockholm med att behandla barn som lider av samsynsproblematik. Varje vecka tar hon och klinikens ögonläkare emot barn med misstänkt samsynsproblematik. Många av barnen har problem med huvudvärk, dubbelseende, koncentrationssvårigheter, trötthet vid läsning och ord som rör sig. Detta leder oftast till stora problem i skolan.

– Vi vet att det är många barn idag som är närsynta eller går med obehandlade samsynsproblem, helt omedvetna om att det kan beror på synen. Symptomen kan också lätt misstas för andra orsaker till koncentrationssvårigheter, det måste lärare och föräldrar vara extra uppmärksamma på. I samband med att man utreder barn för exempelvis dyslexi är det också viktigt att barnet genomgår en ordentlig synundersökning. Det krävs en mer genomgående undersökning än de frivilliga synkontrollerna som barnen gör hos skolhälsovården, säger Lena Petersson Lindeli.

Samsynsproblem innebär att de muskler i ögat som fokuserar blicken inte samarbetar bra med de muskler som siktar. Då upplevs synen som suddig och dubbel. När man läser kan man då uppleva stora problem med att texten flyter in och ut i fokus. Detta kan påverka bland annat läshastigheten och gör att barnen får svårt att hänga med. Idag finns effektiva behandlingsmetoder mot samsynsproblem, exempelvis korrigerande glasögon och träning av ögonens fokus- och samarbetsfunktioner. Lena betonar också vikten av att alla optiker fortsätter utbilda sig, inte minst de som vanligtvis inte arbetar så mycket med synundersökningar av barn.

– Synträningen är en viktig del i att behandla samsynsproblematik hos barn och ger tydliga förbättringar för barnens skolgång. Barnen får fylla i frågeformulär som ger oss en uppskattning poängmässigt för hur de upplever sin syn. Normalt ska de inte ligga över 15 poäng, men 80 procent av de barnen som sökt hjälp hos oss de senaste månaderna gjorde det. En av dessa patienter har både dyslexi och samsynsproblem och med hjälp av rätt korrektion och synträning har vi kunnat förbättra hans läshastighet till en nivå som gör att han inte längre har problem att hänga med i skolan, säger Lena Petersson Lindeli.

Under kongressen föreläste Lena Petersson Lindeli om samsynsproblematik, närsynthet och nya behandlingsmetoder. 

Trine Møldrup Jakobsen, en av kongressens experter.

Bland övriga experter och specialister som förelästa märktes bland andra Trine Møldrup Jakobsen, ögonläkare och doktorand vid Vejle Ögonsjukhus i Danmark. Hon har gjort en studie om närsynthet bland barn i Norden och nått framgångar med uppbromsning av närsynthet med nattlinser. Även Flemming Møller, professor och ögonläkare som driver Nordens första behandlingsenhet deltog.

– Närsynthet ger en ökad risk för allvarliga ögonsjukdomar så som grå starr, grön starr, förändringar i gula fläcken och näthinneavlossning Den senaste forskningen visar att det finns effektiva behandlingar mot närsynthet. För barn finns det kontaktlinser som både korrigerar och bromsar utvecklingen. Det finns också speciella glasögonglas som framtagits av forskare i Asien och som visat sig ha en stor positiv effekt även på nordiska barn. Vi är jätteglada att så många experter samlades i Sverige för att lyfta detta stora problem, säger Eva Larsson, leg. optiker och vd för medlemsorganisationen Synologen.