Avrundningskampanj gör skillnad

Med avrundningskampanjen ”Din femma gör skillnad” som pågått under december och januari har Specsavers tagit initiativ till att ge ekonomiskt stöd till Synlinjen som drivs av Synskadades Riksförbund, SRF.  Till Synlinjen kan synskadade vända sig för råd och hjälp i frågor som rör synnedsättning.

200 000 svenskar lever idag med synnedsättning eller är blinda, och över två miljoner svenskar har fått en diagnos på ögonsjukdom av en ögonläkare.

SRF är landets företrädare för personer med synnedsättning. De startade Synlinjen 2020 som sedan dess har blivit ett viktigt verktyg i arbetet med att underlätta för synskadade. Det är en viktig verksamhet som dock bedrivs med knappa resurser.

Kampanjen ”Din femma gör skillnad” pågick i Specsavers samtliga 115 butiker över hela landet. Kunder i butiken gavs möjlighet att runda upp belopp på sitt köp, och mellanskillnaden gick oavkortat till Synlinjens verksamhet.

–Specsavers vill skapa en bättre vardag för alla med synnedsättning. Därför stöttar vi vår mångåriga samarbetspartner Synskadades Riksförbund på många olika sätt. Synlinjen gör ett viktigt arbete och är oerhört duktiga på det gör, det kändes självklart att bidra till att verksamheten med vår kampanj, säger Marita Bertilson, vd för Specsavers i Sverige.

Vardagen är fylld av utmaningar för en person med synnedsättning.

Som en avslutande del av kampanjen genomförde Specsavers ett event i Göteborg sista helgen i januari.    

Genom att dra en grön linje som slingrade sig längs några av Göteborgs mest centrala gågator mitt i city ville man fästa uppmärksamhet på de problem människor med synnedsättning möter i vardagen. Den gröna linjen tog tydliga omvägar förbi hinder – fasta och tillfälliga hinder på marken, som för en normalseende inte innebär något problem men för en person med synnedsättning kan vara problematisk. För att få extra uppmärksamhet rörde sig ett par så kallade sandwichmen längs den gröna linjen med budskapet ”Här står jag i vägen för synskadade”.

– Vår gröna linje är en påminnelse om att för personer med synnedsättning är vardagen full av stora och små utmaningar. Att läsa på en skärm eller i kontakter med myndigheter är sådana exempel. Där gör Synlinjen ett fantastiskt arbete och med den här aktiviteten vill vi bidra till att öka kännedomen om att de finns och är viktiga, säger Marita Bertilson.

Även efter att den två månader långa kampanjen nu är avslutad kommer Specsavers fortsätta stödja SRF:s arbete.

– Att samla in pengar är bra, men vi vill också fortsätta att långsiktigt uppmärksamma det viktiga arbete som SRF gör, som till exempel med Synlinjen. Och det år vårt sätt att signalera att vi tänker fortsätta att på olika sätt stötta verksamheten även efter vår butikskampanj. säger Marita Bertilson. 

Foto: Alexander Svensson