Att vara utomhus förebygger barns närsynthet

Att vistas utomhus kan förebygga närsynthet hos barn – och faran med mycket skärmtid kan ha överdrivits. Detta enligt ett unikt forskningsprojekt vid Linnéuniversitet i Kalmar.
– Jag rekommenderar alla barn att spendera mer tid utomhus i dagsljus, säger Pelsin Demir, doktorand som ingår i forskningsteamet och tidigare optiker hos Specsavers.

Specsavers presenterar nu ny kunskap kring närsynthet genom sin doktorand Pelsin Demir, legitimerad optiker och doktorand vid Linnéuniversitetet i Kalmar som är projektmedlem i det unika forskningsprojektet som följer svenska skolbarn under ett par års tid. Huvudmålet är att undersöka förekomsten av synfel hos svenska skolbarn och identifiera riskfaktorer som kan orsaka närsynthet.

Nu har de första resultaten publicerats i tidskriften Clinical and Experimental Optometry:
– Vi ser att längre utomhustid kan minska risken för att utveckla närsynthet. Barn vars föräldrar är närsynta löper större risk för att bli närsynta, och just därför bör inte minst de barnen spendera mycket tid utomhus. Även om det behöver forskas mer på det skulle jag starkt rekommendera att barn spenderar så mycket tid som möjligt utomhus i dagsljus, säger Pelsin Demir.

Barn som spenderade mest tid utomhus hade nämligen kortare ögonlängd, och det bekräftar teorin om att dagsljus kan förhindra tillväxt av ögats längd, som i sin tur orsakar närsynthet. Viktigaste orsaken tros vara sammansättningen av ljuset.

Hur är det då med sambandet mellan skärmtid och barns närsynthet?
– Vi i hittade inget samband mellan tiden som spenderades på närarbete (skriva, läsa, mobil, surfplatta) och synfel. Däremot behöver detta undersökas vidare och jämföras igen vid nästa  undersökning av barnen vi studerar för att dra en konkret slutsats, säger Pelsin Demir.

Kan man då tolka det som att skärmtiden betydelse för utveckling av närsynthet kan ha överdrivits?–  Vi håller elektroniska skärmar på ovanligt kort avstånd samt sitter långa perioder utan paus. Studier har bevisat att om man inte tar pauser efter 45 minuter och har ett kortare avstånd än 20 centimeter till skärmen ökar risken för utveckling av närsynthet. Ögat är känsligt under barndomen då den fortfarande växer och försöker nå normalseende. Hur man tillämpar närarbete kan påverka denna process och orsaka närsynthet, säger Pelsin Demir.

Närsynthet, eller myopi, anses vara en global pandemi, före år 2050 kommer hälften av världens befolkning vara närsynta. Detta är allvarligt då närsynthet ökar risken för att utveckla ögonsjukdomar senare i livet.

Fakta: 128 barn deltog i forskningsprojektet

Resultaten från första besöket har nyligen publicerats i tidskriften Clinical and Experimental Optometry. Totalt deltog 128 skolbarn i åldrarna 8–16 år från Kalmar Län under två års tid. Barnens ögon får genomgå en fördjupad och utförlig syn- och ögonundersökning. Bland deltagarna finns såväl barn med som utan synfel, och barnen har varierande vanor när det gäller exempelvis skärmanvändning. Resultaten visade att 10 procent av barnen var närsynta, 48 procent var översynta och 42 procent hade inget synfel.
Länk till artikeln i tidskriften Clinical and Experimental Optometry ”Refractive error, axial length, environmental and hereditary factors associated with myopia in Swedish children“:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08164622.2021.187883