Återvinning ger nya glasögon

I samtliga Synsambutiker har återvinningslådor placerats ut där kunderna kan lämna in sina gamla glasögon. Glasögonen skickas  till EOE Eyewear, Synsams samarbetspartner för glasögonåtervinning. Med en unik produktionsteknik bryter EOE ner bågarna till pellets som sedan används i tillverkningen av nya glasögon. Den första kollektionen lanseras i början av 2020.

– Att återvinna glasögonbågar handlar om att Synsam vill ta ansvar och göra rätt för oss. Tillsammans med våra kunder knuffar vi nu igång ett fantastiskt kretslopp som bidrar till en mer ansvarsfull produktion och konsumtion, helt enligt FN:s globala klimatmål. Det gör mig stolt, säger Håkan Lundstedt, vd och koncernchef för Synsam Group.

Hållbarhet påverkar konsumenternas köpbeslut i allt större utsträckning. I en stor nordisk konsumentundersökning med 50 000 konsumenter uppger 74 procent att hållbarhet påverkar deras köpbeslut.

– Dagens konsumenter blir alltmer medvetna i sitt köpbeteende och söker i allt högre grad hållbara produkter och tjänster. Det känns inspirerande att bygga upp det här kretsloppet inom Synsam tillsammans med våra kunder och att tillmötesgå våra konsumenters önskan om att kunna konsumera hållbart. Det känns bra i hjärtat, säger Victor Sundholm, Commercial & Operations Manager, House Brands, Synsam Group.

Synsams samarbetspartner i återvinningsprojektet, EOE Eyewear grundades 2010 av Erik och Emilia Lindmark. Efter flera år i glasögonbranschen konstaterade Emilia och Erik att det varje år slängs miljoner glasögon som antingen bränns eller hamnar på en avfallsdeponi. Något återvinningssystem för trasiga och oanvändbara glasögon existerade inte. Affärsidén, att samla in glasögonbågar och återvinna dem föddes och företaget investerade i en unik produktionsteknik, EOE Regrind, för att bryta ner glasögonbågar.